Рубрика: Ռուսերեն

Моё свободное время!

facebook1

Моё свободное время я читаю книжки, люблю петь, рисовать и смотреть фильмы. Люблю читать книжки, потому что во первых очень полезна, а во вторых мне это очень нравится. А петь люблю, потому что это моя жизнь, когда я что нибудь делаю я пою, когда я дома одна я могу целый день пьет и ни скучать. Рисовать я любила еще в детстве, когда я рисую, мне кажется, что я появился в мире цветов, эти цвета притягивают меня к себе, и я глубоко в своих цветах. А фильмы я люблю смотреть для интереса, мои любимые жанры это фантастика, семейный и комедия. Мне нравится проводить свободное время с семьей и друзьями.

Реклама
Рубрика: Ֆիզիկա, Ֆիզիկա Տնային աշխատանք

Ֆիզիկա… Տնային աշխատանք

Սավորել Է.Ղազարյանի դասագրքից սովորել

Լրացուցիչ առաջադրանք

Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I>>-ից

էջ25-ից մինչև էջ26

Է.Ղազարյանի դասագրքից էջ47 -ից մինչև էջ 59

Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I >>-ից էջ33-ից մինչև էջ 35

Էջ 33

Տարբերակ 1

I. 1) 1մ3 ծավալով բետոնը 2200կգ է:

II.

v=20մ3

m=16000կգ

P-?

m/v=16000/20=800կհ/մ3

2) 800կգ/մ3

III.

v=0,002մ3

m=1,6կգ

P-?

m/v=1,6/0,002=800կգ/մ3

4) 800կգ/մ3

IV.

P=2700կգ/մ3

2700կգ=2 700 000գ/սմ3=2,7գ/սմ3

1) 2,7գ/սմ3

V.

v=0,5դմ3

m=450գ

P-?

m/v=450/0,5=900=0,9գ/սմ3

2) 0,9գ/սմ3

Տարբերակ 2

I.

3) pmv

II.

1) 1մ3 ծավալով սառույցի զանգվածը 900կգ է

III.

v=0,5մ3

m=400կգ

P-?

m/v=400/0,5=800կգ/մ3

4) 800կգ/մ3

IV.

P=710կգ/մ3

710կգ=710 000=0,71գ/սմ3

3) 0,71գ/սմ3

V.

v=1,5դմ3

m=6կգ

P-?

m/v=6/1,5=4գ/սմ3

3) 4գ/սմ3

Տարբերակ 3

I.

1) Նրա զանգվածը բաժանել ծավալին

II.

2) 800կգ զանգվածով կերոսինը զբաղեցնում է 1մ3 ծավա

III.

v=0,2մ3

m-160կգ

P-?

m/v=160/0,2=800կգ/մ3

4) 800կգ/մ3

IV.

P=105000

10500=10 500 000=10,5գ/սմ3

2) 10,5գ/սմ3

V.

v=0,6դմ3

m=1,5կգ

P-?

m/v=1,5/0,6=2,5գ/սմ3

4) 2,5գ/սմ3

Տարբերակ 4

I.

2) 1մ3-ի զանգվածը

II.

1) 1սմ3 ծավալով օդի զանգվածը 1,290կգ է

III.

v=50մ3

m=4000կգ

P-?

m/v=4000/50=800կգ/մ3

4) 800կգ/մ3

IV.

P=11 300կգ/մ3

11 300=11 300 000=11,3գ/սմ3

2) 11,3գ/սմ3

V.

v=10լ

m=9կգ

P-?

m/v=9/10=0,9գ/սմ3

2) 0,9գ/սմ3