Рубрика: Քիմիա, Քիմիա Դասարանական աշխատանք

Ատոմամոլեկուլային տեսություն

  1. Ատոմը դա նյութի փոքրագույն մասնիկն է:
  2. Ատոմը միանալիս առաջացնում է մոլեկուլներ:
  3. Ատոմը թարգմանաբար նշանակում է անբաժանելի:
  4. Ֆիզիկական երևույթների ժամանակ և ատոմները, և մոլեկուլները պահպանվում են, իսկ քիմական երևույթների ժամանակ մոլեկուլները քայքայվում են, բայց ատոմները մնում են:
  5. Նյութի ագրեգատային վիճակը կախված է մասնիկների միջև հեռավորությունից, կամ տարածությունից:
  6. ԵՎ ատոմները, և մոլեկուլները գնտնվում են անընդատ շարժման մեջ: Շարժումը կարելի է մեծացնել  ջերմաստիճանը բարձրացնելիս:
  7. Նույն տեսակի ատոմների միացումից առաջանում են պարզ նյութեր, իսկ երկու և ավելի տեսակի ատոմների միացումից առաջանում են բարդ նյութեր:
  8. Տարրը դա ատոմների որոշակի տեսակ է, պարզ են կոչվում այն նութեր որոնք կազմված են մեկ տարրի ատոմներից, իսկ բարդ են կոչվում այն նութերը որոնք կազմված են երկու, կամ ավելի տարրի ատոմներից: