Рубрика: Ֆիզիկա, Ֆիզիկա Տնային աշխատանք

Ֆիզիկա…Տնային աշխատանք

Լրացուցիչ առաջադրանք

Սավորել Է.Ղազարյանի դասագրքից սովորել էջ40-իցմինչև 52րդ

Տանը կատարեք Է.Ղազարյանի դասագրքից էջ42-ի10-րդ առաջադրանքը,տեսանկարեք,մեկնաբանեք ,դրեք բլոգներում,հղումը ուղարկեք ինձ g.mkhitaryan @mskh.am

ԼուծելԳ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I>>-ից

էջ25 -33 առաջադրանքները

5. Իներցիա

Իներցիան կենցաղում և տեխնիկայում

Տաբերակ 1

I.

Սկսել շարժվել  2) չի կարող

II.

Շարժվել հավասարաչափ  1) կարող է

III.

Մեծացնել կամ փոքրացնել իր արագությունը  3) մարդիկ և կենդանիները կարող են

IV.

3) Մարմնի շարժում

V.

3) Տրամվայի շարժման ուղղությանը հակառակ

Տարբերակ 2

I.

1) Գտնվում է դադարի վիճակում

II.

3) Մեծանում է կամ փոքրանում

III.

1) Մարմնի շարժումը կդադարի

IV.

2) Իներցիա

V.

3) Դեպի արևմուք

6.  Մարմինների փոխազդեցությունը

Մարմնի զանգվածը

Զանգվածի միավորները

Տարբերակ 1

I.

3) Նրա վրա այլ մարմնի ազդեցությունից հետո

II.

2) Նկարում պատկերված 1 և 3 վիճակներում

III.

3) հրացանի զագվածը 40 անգամ մեծ է գնդակի զանգվածից

IV.

5) 2500 կգ

V.

5) 1․ 25գ

Տարբերակ 2

I.

2) Մարդը փոխազդում է Երկրի հետ

II.

3) Առաջին մարմնի զանգվածը փոքր է երկրորդ մարմնի զագվածից

III.

2) Չմշկորդի զանգվածը 100 անգամ մեծ է քարի զանգվածից

IV.

4) 750կգ

V.

5) 7500 կգ

VI.

1) 0,75 կգ

Տարբերակ 3

I.

3) Կենդանի օրգանիզմները կարող են փոխել իրենց շարժման արագությունը առանց այլ մարմինների ազդեցության

II.

1) Նրա շարժումը դադարում է

III.

3) Ա սայլակի զանգվածը մեծ է 2,5 անգամ

IV.

5) 4000կգ

V.

5) 4․ 400գ

IV.

1)  0,4 կգ

Տարբերակ 4

I.

2) Կփոքրանա

II.

2) Երկրորդ դեպքում

III.

3) Առաջին բեկորի զանգվածը մեծ է 3 անգամ

IV.

3) 35 կգ

V.

4) 350 գ

VI.

1) 0,35 կգ

Վ.Ի.Լուկաշիկի խնդրագրքից 216 խնդրից մինչև 240 խնդիրը