Рубрика: Անգլերեն

English

logotip.png

February 4-8

Lesson 1

Subway hero/to retell the text/page88

Grammar:first conditional

Hometask:ex.2/c,d,page 89

2/c

 1. If I see Jane I’ll tell her.
 2. If I’m late my parents will be angry.
 3. If I remember I’ll bring it to school tomorrow.
 4. If you come to the party I’ll meet my new friend, Jack.
 5. If is doesn’t rain tomorrow we’ll go to the beach.

2/d

 1. If Ktae gives me some help, I’ll finish my homework in an hour.
 2. You won’t meet anyone if you don’t go out.
 3. I’ll come to your party if my mum says I can.
 4. If George doesn’t want his ice cream. I’ll eat it.
 5. Susan will be angry if she hears about this.
 6. If we buy hamburgers, we will not have enough money for the film.

Lesson 2

The way God helps/to read and translate the text

Grammar:when and if

Hometask:ex.5/b,page 90,ex.6/d,page 90

5/b

1) I’m seeing Marta tomorrow. I’ll ask her about the book when i meet her.

2) A: What are you doing tomorrow.

B: If there’s a good film on, i’ll probably go to the cinema.

3) I’m not sure if i want to go to the disco tonight. But when i decide to go, i’ll phone you.

4) I’ts too hot out in the sun now. Let’s play tennis in the evening. If it’s cooler.

 

6/d

1. I didn’t like the film. I thought it was boring.

2. It was a terrifed experience to lose my possport on holiday in a foreign country.

3. My friend Elena. Is really frightening of spiders. She can’t stand them.

4. The football match was really excited in the end Manchester United won 3-2.

5. The lesson wasn’t very interested so some of the students nearly feel asleep.

6. When we saw the film about the bank robbery, we were really shocked.

7. My teacher was very annoyed when i told him i didn’t have my homework.

8. I found the marathon really tiring i slept for 12 hours the next day!

 

Рубрика: Պատմություն

Բագրատունիներ

ashot1.gif

Բագրատունիների տոհմը մեծ դեր է ունեցել հայոց պատմության մեջ: Նրանց արմատները հազարամյակների խորքից են գալիս, և պատկերացնել հայ միջնադարյան պատմությունն առանց Բագրատունիների անհնար է: Սակայն Բագրատունիների ծագման մասին պատմաբանները միակարծիք չեն: Իրարամերժ տեսակետները Բագրատունիներին տալիս են հայկական, եբրայական, երբեմն՝ պարսկական ծագում: Թյուրիմացությունը գալիս է Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմությունից», համաձայն որի՝ Բագրատունիները սերում են հրեա Շամբատից, որի շառավիղներից Շամբատ-Բագրատին հայոց թագավոր Վաղարշակը տվել է թագադիր ասպետի պաշտոն, նշանակել Հայաստանի արևմտյան կողմի կուսակալ և տոհմը նրա անունով կոչել Բագրատունի։

Արշակունյաց թագավորության անկումից հետո, Բագրատունիները հզորանալով, աստիճանաբար պայքարից դուրս մղեցին իրենց հակառակորդներին՝ Մամիկոնյաններին և Կամսարականներին, որոնք VII-VIII դարերում Հայաստանում շարունակ ապստամբություններ էին հրահրում արաբական տիրակալության դեմ: Բագրատունիները, հատկապես՝ Աշոտ Մսակեր իշխանը, բավականին ընդարձակեցին իրենց տիրույթները Այրարատում և դարձան ամենաազդեցիկ ու ամենահզոր տոհմը Հայաստանում՝ հետ թողնելով նաև Սյունիներին ու Արծրունիներին:

Բագրատունի դինաստիայի հիմնադիրն էր Աշոտ I Բագրատունին (մահացել է 891 թ.): 861-ին Բաղդադի դատարանը նրան ճանաչեց որպես «իշխանների իշխան»: Նա ենթարկեց մեծ հայկական ֆեոդալական տոհմերին, ստացավ հայկական եկեղեցու աջակցությունը և 880-ականների կեսերին պարտվեց արաբական բանակներին:

Նրան է հանձնվել նաև հարկահանության իրավունքը, որի շնորհիվ հարկերը կրճատվել են երեք անգամ: Աշոտ Բագրատունին վերակազմել է բանակը. նրա թվաքանակը հասցրել է 40 հզ-ի, սպարապետությունը հանձնել է եղբորը՝ Աբասին: Երկրի վարչական, տնտեսական և ռազմական իշխանությունը Բագրատունիների ձեռքում էր: Պատմիչի խոսքով՝ Աշոտին պակասում էր միայն թագավորական թագը: 
869 թ-ին կաթողիկոս Զաքարիա Ա Ձագեցու նախաձեռնությամբ հրավիրված հայ իշխանների ժողովը վճռել է Աշոտին հռչակել թագավոր և Հայաստանի թագավորությունը ճանաչելու պահանջով դիմել է խալիֆին: Վերջինս 885 թ-ին ստիպված արքայական թագ է ուղարկել Աշոտ Բագրատունուն և նրան ճանաչել Հայոց, Վրաց ու Աղվանից արքա: Բյուզանդիայի հայազգի Վասիլ (Բարսեղ) I կայսրը նույնպես արքայական թագ է ուղարկել և դաշինք կնքել Հայաստանի հետ: Կաթողիկոս Գևորգ Բ Գառնեցին 885 թ-ին երկրի իշխանների ու հյուրերի ներկայությամբ Բագարանում Աշոտ Բագրատունուն օծել է Հայոց թագավոր, որով միջազգային ճանաչում է ստացել Հայաստանի փաստական անկախությունը, և վերականգնվել է 457 տարի առաջ կործանված հայկական թագավորությունը: 

921 թ-ին Աշոտ Երկրորդ երկաթը (914-928 թթ.) Հաղթեց Սևանա լճի ափին արաբական բանակը և ազատեց Հայաստանի մեծ մասը արաբներից: 922 թ.-ին Հալեպը ստիպված էր նրան ճանաչել որպես Հայաստանի իշխան:
Աշոտ III ողորմածը (953-977թթ.) ստեղծել է ուժեղ կայուն բանակ:

Առաջին շրջանում մայրաքաղաքն էր Բագարանը, որը գտնվում էր Բագրատունիների տնտեսական կենտրոն Շիրակում: Վարչաքաղաքական կենտրոնի դեր են ստանձնել նաև Շիրակավան և Կարս քաղաքները։ 961 թվականից Աշոտ Գ Ողորմածը մայրաքաղաքը տեղափոխում է հայկական մշակութային, քաղաքական ու տնտեսական կենտրոն Անի: Հզորության շրջանում, երբ անկում էին ապրում հարևան արաբական ամիրայությունները, իր մեջ ներառել է բազմաթիվ հայկական գավառներ, ինչպես նաև ազդեցություն է ունեցել վրացական, աղվանական ու արաբական իշխանություններ։ Ծաղկման շրջանում այն իր մեջ ներառում էր Հայկական լեռնաշխարհի մեծագույն մասը։

11-րդ դարում Հայաստանը աստիճանաբար նվաճվում է Բյուզանդական կայսրության կողմից։ Մի քանի տասնամյակ առաջ ձևավորված թագավորություններն ու իշխանությունները ինքնավարություն են ստանում կամ ընդգրկվում հարևան պետությունների կազմի մեջ։ Սելջուկ-թյուրքերի արշավանքից հետո հայոց պետականությունը թուլանում է։ Նրա տարածքներում համեմատաբար ինքնուրույն են մնում հայկական երեք թագավորություններ՝ Վանանդ, Լոռի և Սյունիք:

Բագրատունիների թագավորությունը քրիստոնյա Արևելքի հզորագույն թագավորություններից էր, որը հանդիսանում էր հայոց պետականության վերջին դրսևորումը պատմական հայրենիքում։ Այն իր շուրջ էր համախմբել ոչ միայն Հայաստանը, այլև իր գոյությամբ նպաստել էր հյուսիսում մեկ այլ քրիստոնյա պետության՝ Վրաց թագավորության առաջացմանը։

Բացի մայրաքաղաքի շինարարությունից, միաժամանակ կառուցվել են վանքային համալիրներ Սանահինն ու Մահաթը: Հայաստանի Թագուհի Խոսրովանուշ — Աշոտի կինը `պատմության մեջ մտնում է վանքերի կառուցման հովանավոր:

Գոյություն ունեն նաև այլ խոշոր քաղաքներ `Նախիջևան, Վան, Կարս, Մանազկեթ և այլն:

Հայոց թագավորության տարածքի ընդլայնումը շարունակվեց: Այսպիսով, թագավոր Սմբատ II- ը վերահաստատեց արաբների կողմից Հայաստանի նախկին մայրաքաղաք Դվինին: Հաջորդ թագավորը `Գագիկ Բագրատունին (ղեկավարվելով 990-ից մինչեւ 1021 թթ.), Հաղթանակներ է տվել հարևան էմիրների վրա, որոնք չեն եղել հայկական գահի իշխանության տակ և հետագայում ընդլայնել պետության տարածքը: Հինները վերակառուցվել են, նոր բերդեր են կառուցվել `Բջնի, Ամբերդ և այլն: Բացի այդ, վերակառուցվել են բազմաթիվ ավերված եկեղեցիներ և վանքեր:

Բագրատունի Հայոց թագավորների 

 1. Աշոտ Ա 885-890
 2. Սմբատ Ա 890-914
 3. Աշոտ Բ Երկաթ 914-928
 4. Աբաս 928-953
 5. Աշոտ Գ Ողորմած 953-977
 6. Սմբատ Բ Տիեզերակալ 977-990
 7. Գագիկ Ա 990-1020
 8. Հովհաննես–Սմբատ 1020-1041
 9. Գագիկ Բ -1042-1045

 

Աղբյուր`

ankakh.com-ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻՆԵՐ

encyclopedia.am-Բագրատունիներ

hy.wikipedia.org-Բագրատունիներ

armenia-g.blogspot.am-Династия Багратуни

hy.wikipedia.org-Բագրատունիների թագավորություն

planetaarmenia.ru-Армянское царство Багратуни

 

Կարծիք`

Ես կարդալով Բագրատունիների մասին ապշել էի, որովհետև նրանք եղել են շատ հզոր տոհմ, խիզախ և չհանձնվող: Նրանց թագավորները շատ խելացի և ուժեղ էին կարողանում էին այդ հզոր բանակը կառավարել, պատերազմներ անել և սերունդներ փոխանցել: Իմ կարծիքում մեր օրերում դժվար է գտնել Աշոտ I-ի նման թագավոր նրա նման խիզախ և քաջ, ես կասեի, որ չի էլ լինի, որովհետև հիմա բոլորը այդքան քաջ չեն, որ անգամ իր կյանքի գնով գնան ռազմի դաշտ:

Рубрика: Առողջագիտություն

Առողջագիտություն․ 05-09․02․2018թ․

Ուսումնահետազոտական աշխատանք
1.      Հասկացություն օրգանիզմի մասին: Մարդը, որպես կենդանի օրգանիզմ բնության մեջ և մարդածին միջավայր, դրանց փոխազդեցությունները
2.      Առողջ ապրելակերպ : ինչ է առողջությունը, ինչպես առողջ լինել, առողջ ապրելակերպի բաղկացուցիչ մասերը, առողջության գործոնները
3.      Անձնական հիգիենա
4.      Առողջ սնունդ, դերը և նշանակությունը,
—  սննդակարգի կանոնները
—  սննդային անառողջ սովորություններ
—  սննդային անվտանգությունը ուսումնական ճամփորդությունների ժամանակ:
Առաջադրանք ` պատրասած նյութերը տեղադրել բլոգերում, թողարկել ենթակայքում