Рубрика: Անգլերեն

The Way God Helps

There was a small village by the river. Everyone lived happily and offered regular prayers at the village temple (Church). Once during the monsoon season, it rained heavily. The river started overflowing and flood entered the village. Everyone started to evacuate their homes and set out to go to the safe place.

One man ran to the temple (Church). He quickly went to the priest’s room and told him, “The flood water has entered into our homes and it is rising quickly. And water has also started to enter the temple. We must leave the village as in no time it will sink under the water! Everyone has set out to go to the safer place and you must come along”. The priest told the man, “I am not an atheist like you all and I have a full faith in God. I trust the God that he will come to save me. I will not leave the temple, You may go!” So, the man left.

Soon, the water level started to rise and reached the waist height. The priest climbed on the desk. After a few minutes, a man with the boat came to rescue the priest. He told the priest, “I was told by the villagers that you are still inside the temple, so I have come to rescue you, please climb on the boat”. But the priest again refused to leave giving him the same reason. So the boatman left.

The water kept rising and reached to the ceiling, so the priest climbed to the top of the temple. He kept praying to the God to save him. Soon the helicopter came, they dropped the rope ladder for the priest and asked him to climb on and get inside the helicopter so they can take him to the safer place. But the priest refused to leave by giving him the same reason again! So the helicopter left to search and help others.

At last, when the temple nearly submerged under the water, the priest kept his head up and started complaining, “Oh Lord, I worshiped you for all my life and kept my faith in you! Why didn’t you come to save me?!” The God appeared in front of him and with a smile, he said, “Oh mad man, I came to save you three times! I came running to you to ask you to leave for the safest place with other villages, I came with a Boat, I came with a Helicopter! What is my fault if you didn’t recognize me?!”

The priest realized his mistake and asked for forgiveness. He got his chance to go to the safe place one more time, which he accepted.

Թարգմանություն

Աստծո օգնության ուղիները

Գետի մոտ կար մի փոքրիկ գյուղ: Բոլորն ապրում էին երջանիկ և ամեն օր աղոթում էին գյուղի եկեղեցում: Մի անգամ առատ անձրևների շրջանում, տեղատարափ անձրև եկավ: Գետը սկսեց վարարել և ջուրը լցվեց գյուղը: Բոլորը սկսեցին դուրս գալ իրենց տներից և գնալ ապահով վայր:

Մի մարդ վազեց դեպի եկեղեցի: Նա արագ ներս մտավ քահանայի սենյակ և ասաց նրան.

-Ջուրն արագորեն բարձրանում է և լցվում մեր տները: Ջուրը նաև լցվում է եկեղեցին: Մենք պետք է լքենք գյուղը, քանի որ այն շուտով կանցնի ջրի տակ: Բոլորը գնում են որևէ ապահով տեղ, դուք նույնպես պետք է գաք մեզ հետ:

Քահանան ասաց տղամարդուն.

-Ես ձեր բոլորի նման անհավատ չեմ, ես լիակատար հավատ ունեմ առ Աստված: Ես հավատում եմ, որ Աստված կգա և կփրկի ինձ: Ես չեմ լքի տաճարը: Դուք կարող եք գնալ:

Այսպիսով տղամարդը հեռացավ:

Շուտով ջրի մակարդակը սկսեց ավելի բարձրանալ: Քահանան կանգնեց սեղանի վրա: Մի քանի րոպե հետո, մի տղամարդ նավակով եկավ փրկելու քահանային: Նա ասաց քահանային.

-Գյուղացիներն ինձ ասել են, որ դուք դեռ տաճարում եք: Ես եկել եմ ձեզ փրկելում, խնդրում եմ նստել նավը:

Սակայն քահանան կրկին մերժեց նրան, տալով միևնույն բացատրությունը: Այսպիսով, նավակով տղամարդը հեռացավ:

Ջուրը շարունակում էր բարձրանալ և հասավ առաստաղին: Քահանան բարձրացավ տաճարի տանիքին: Նա շարունակում էր աղոթել Աստծուն, որ փրկի իրեն: Շուտով մի ուղղաթիռ եկավ, նրանք իջեցրեցին պարանից աստիճան և խնդրեցին, որ քահանան բարձրանա և նստի ուղղաթիռը, որպեսզի տանեն նրան ապահով վայր: Սակայն քահանան մերժեց կրկին՝ տալով միևնույն պատճառաբանությունը: Այսպիսով, ուղղաթիռը հեռացավ, որպեսզի փնտրի և օգնի այլ մարդկանց:

Վերջապես, երբ եկեղեցին գրեթե սուզվել էր ջրի մեջ, քահանան գլուխը բարձրացրեց և սկսեց բողոքել.

-Օ՜ Տե՛ր իմ, ես պաշտել եմ քեզ իմ ամբողջ կյանքի ընթացքում և իմ հույսը միշտ դրել եմ քեզ վրա: Ինչու՞ չեկար ինձ փրկելու:

Աստված հայտնվեց նրա առաջ և ժպիտով ասաց.

-Օ՜ հիմար տղամարդ, ես երեք անգամ եկա քեզ փրկելու: Ես վազելով եկա քեզ խնդրելու, որ մյուս գյուղացիների հետ գաս ապահով վայր, ես եկա նավով, ես եկա ուղղաթիռով: Ինչու՞մն է իմ մեղքը, որ դու ինձ չճանաչեցիր:

Քահանան գիտակցեց իր սխալը և ներողություն խնդրեց: Նա կրկին հնարավորություն ստացավ փրկվելու և այս անգամ օգտվեց այդ հնարավորությունից:

Рубрика: Հովհաննես Թումանյան, Գրականություն

Հովհաննես Թումանյան —ստուգատես

d5a9d5b8d682d5b4d5a1d5b6d5b5d5a1d5b6

Ժամկետը՝ փետրվարի 12-19

7-րդ դասարան

  • բերանացի իմանալ

Ախ, ես երանի… — ստեղծագործական աշխատանք՝ Երանի ես միտք լինեի

Ամառային երեկո — ի՞նչ կպատմեր Երկինքը Երկրին. ստեղծագործիր Ուզում եմ Երկնքից լսեմ Երկրին

Վայրէջք — որևէ տող առանձնացրու՝ որպես վերնագիր, ստեղծագործիր Գնում եմ ես վեր

«Փարվանա» — առաջին և վերջին երկու հատվածները  Ինչի՞ս են պետք ոսկին, արծաթ…

Ընթերցել Թումանյանի պատմվածքներից առնվազն հինգը, առանձնացնել ամենավառ կերպարը (հիմնավորել ընտրությունը): Մարդ-բնություն, մարդ-մարդ հարաբերություններում ի՞նչն է ընգծված նրա պատմվածքներում: Թումանյանի լեզվի յուրահատկությունը:

Մայրը

Վերլուծություն…

Պատմվածքը շատ հուզիչ էր և անսպասելի: Բնության կանոնները շատ դաժան էին վարվել ծիծեռնակի հետ: Եթե բնությունը ստեղծեին այնպես, ոչ ոք չտուժեր, այս պատմվածքը այսքան տխուր չէր ավարտվի: Ես հասկացա, որ կապ չունը, թե մայրը թռչուն է, կենդանի, թե մարդ. բոլոր մայրիկներն էլ ունեն սիրտ և իրենց երեխայի ամեն մի գանգատի ժամանակ նրաք կրկնակի ցավ են զգում, որովհետև նրանց սիրտը ամեն բան զգում է:

 

Բալլադներ. կարդալ, մտորումները գրի առնել բլոգում՝ համաձայնելով կամ հերքելով ստեղծագործության ասելիքը:

Հսկան

Վերլուծություն…

Այս բալլադի հետ ես համաձայն եմ, որովհետև իրոք կապ չունի ծնվել ես թզուկ, հսկա, կույր, ուժեղ թե խելացի, մեկ է պետք է ապրես և երբեք չգովես քեզ թե դու ամենաուժեղն ես, որովհետև քեզնից ուժեղ է մահը, որ կարող է գալ և դու նրան հաղթել էլ չես կարող ուղղակի կհանձնվես միանգամից, բայց նա չի գա մինչ դու նրան չարթնացնես և չկանչես: Ես համաձայն եմ հսկայի մայրիկի հետ, որովհետև նա հսկա լինելով նույնպես խղճում էր իրենից փոքրերին և թույլերին և նույն բանը սովորեցնու էր իր որդուն, իսկ իշխանը փոքր լինելով զորք էր ուղղարկում հսկայի վրա ով, եթե ուզեր մի ձեռքի հպումով կարող էր նրան ոչնչացնել, բայց դա նա չարեց և ենթարկվեց իր մայրիկին:

Արտույտի երգը

Վերլուծություն…

Ես այս բալլադը կարդալով հասկացա, որ ոչինչ այնքան կարևոր չէ, որքան ազատությունը: Ազատությունը ամենաթանկ բանն է, որ մենք ունենք և ոչ մի ոսկի, ոչ մի հսկայական դղյակներ, առատ սեղաններ, թանկարժեք իրեր ազատությունով չեն փոխանակվի: Այստեղ էլ մի մարդ հիացել էր արտույտի երգով բռնել էր տարել իր տուն, որպեսզի իր տանը երգի, բայց նա նրան փակել էր վանդակում, նա թռչնակի համար ստեղծեց թանկարժեք պայմաններ ամեն բան, բայց թռչնակն միևնույն է մտածում էր իր ազատության մասին և երգում էր միայն իր ողբը և այդ օրվանից երգում էր միայն ողբ անգամ այն ժամանակ, երբ արդեն ազատ էր, որովհետև նա չեր գիտակցում նա ազատության մեջ է, թե սա միևնույն է երազ է:

Էսպես չի մնա

Վերլուծություն…

Այս բալլադը կարդալով հասկացա, որ ոչինչ երբեք նույնը չի մնում, ամեն ինչ միշտ փոփոխվում է: Փոփոխվում է ամեն բան մարդիկ, աշխարհը, բնւոթյունը, մենք, դուք, շինությունները, կենդանիները մի խոսքով ամեն-ամեն բան: Եթե հանկարծ քո կյանքում նոր մի բան նկատես պետք չէ զարմալա, որովհետև դա նորմալ է, միշտ պետք է ամեն բան փոխվի, եթե կյանքում երբեք ոչինչ չփոխվի և ամեն բան մնա այնպես ինչպես կա ապա կյանը հետաքրքրություն այլևս չի ունենա, անեհետաքրքիր կլինի ամեն օր տեսնել նույն շինությունը, անհետաքրքիր կլինի շփվել միշտ նույն մարդկանց հետ, անհետաքրքիր կլինի մարդկանց շփվել քեզ հետ միշտ, անհետաքրքիր կլինի երևի ընդմիշտ ապրելը, ակմ կարող է հետաքրքիր լինի դե դա արթեն ըստ մարդու: Մի խոսքով կլինի անհետաքրքիր կյանք: Այդ պատճառով էլ միշտ պատրաստ եղիր լավ, կամ ուրախ նորություններով և նաև վատ, կամ տխուր նորություններով մեկ է դրանք են մեր կյանքի հետաքրքրությունը:

Փարվանա

Այս բալլադը կարդալով ես հասկացա, որ այս կյանքում ոչ, թե կարևոր է լինի թանկարժեք, գեղեցիկ, ուժեղ, կամ հարուստ այլ կարևորն է լինի ազնիվ, հավերժ սիրի, դժվարին պահերին միշտ լինի կողքիդ, քեզ երբեք չթողնի և լինի այնպիսի մեկը ով քեզ կերջանկացնի քո կյանքի ընթացքում: Այս բալլադում նույնպես այս աղջիկը չեր զանկանում արծաթներ, ոսկիներ, երկնքից աստղեր, գոհարներ, ուժեղ ասպետներ նա ընդամենը ցանկանում էր այնպիսին ով իրեն կսիրի իր կյանքի ընթացքում, կտա անսահման սեր, ում կողքին կզգա իրեն սիրված, ով կլինի եր հետ անկեղծ և երբեք չի հեռանա իրենից, բայց նա այնքան սպասեց, սպասեց իր սիրոն մինչև, որ հուսահատվեց և այնքան լացեց, որ դառձավ լճակ:

  • Թումանյանը՝ ընկեր

Քառյակներից կազմում ենք փաթեթ, որը որպես ընկերոջն ուղղված խորհուրդ՝ վերցնում ենք Հ.Թումանյանից:

Ես այս քառյակը ուղղում եմ Սվետլանային: Սա եմ ուղղում, որովհետտև նա բոլորին ուրախացնում է, պայծառություն է մաղթում և շա ընկերասր աղջիկ է:

Ե՛տ եկե՜ք…
Գարնան վարար գետ եկե՜ք,
Անցա՜ծ օրեր, խինդ ու սե՛ր,
Դարձե՜ք, իրար հետ եկե՜ք:

Ես այս քառյակը ուղղում եմ Մերին, որովհետև մերիյ շատ հոգատար է, բարի, երբեք վատ իրավիճակում քեզ չի թողնում և քեզ հետ անկեղծ է լինում:

Մինչև էսօր իմ օրում
Մարդ չեմ տեսել ես շորում.
Մարդը մերկ է ու անինչ,
Սիրտ ունի լոկ իր փորում:

Ես այս քառյակը ուղղում եմ Մարիամին, որովհետև նա ինձ միշտ հասկանում է ամեն հարցում, նա իմ ամենահարազատ ընկերուհին է: Նա կարողանում է ինձ դժվարին պահին միշտ օգնել:

ՍԻ՛ՐՏ
Դու գիտես մենակ ճամփեն երկնքի,
Դու գիտես գաղտնիքն երջանիկ կյանքի,
Դու գիտես ամենն ամենից առաջ,
Քո խոսքն է օրենք ամեն օրենքի:

Ֆիլմեր Հ.Թումանյանի մասին:

Հովհաննես Թումանյան — մաս I

Հովհաննես Թումանյան — մաս II

«ԵՍ ՄԻՇՏ ՁԵԶ ՀԵՏ ԵՄ, ՁԵՐ ՄԵՋ ԵՄ…».

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ — ՀԱՅԱԴԱՐԱՆ — Թատրոն 32

20-րդ Դար «Հովհաննես Թումանյան»

Հայաստանի ճամփեքով — Թումանյան

Գրողն ու իր իրականությունը. Հովհաննես Թումանյան

Փ/ֆ «Թումանյան. Եվ սիրտ, և կամք, և միտք»