Рубрика: Աշխարհագրություն

Գյուղատնտեսություն

Դասի հղումը

  • Որո՞նք են գյուղատնտեսության զարգացման նախադրյալները:

Գյուղատնտեսության զարգացման նախադրյալներն են` արտադրող տնտեսութուն, քաղաքակրթություն, երկրին հարմարավետ պայմաններ և այլն…

  • Ի՞նչով է գյուղատնտեսությունը տարբերվում տնտեսության այլ Ճյուղերից:

Գյուղատնտեսությունը ամենակորևոր ճյուղերից մեկն է, որովհետև կապ ունի բնության հետ: Մարդկանց համար շատ կարևոր և պետքականա է:

  • Ի՞նչ կապ ունի գյուղատնտեսությունը արդյունաբերության այլ ճյուղերի հետ, բերել օրինակներ:
  • Ի՞նչով են իրարից տարբերվում գյուղատնտեսության զարգացման ինտենսիվ և էքստենսիվ ուղղությունները, բերել օրինակներ:

Ինտենսիվ է գյուղատնտեսունթյան մեջ քանակը, երբ իմանում ես որքան բերք տվեց այս ծառը, որքան մեղր տվեց այս մեղուն, որքան բուրդ տվեց կենդանին, որքան կաթ, իսկ էքստենսիվ է գյուղատնտեսության մեջ, երբ իմանում ես որքան կենդանի կա, որքան է ավելացել, որքան ծառ կա, որքան են ավելացրել, հողը ինչ չափի է և այլն…

Реклама
Рубрика: Ռուսերեն

Домашнее задание. 19-23 февраля

19-23 февраля

Урок 1.Будущее время

На занятии мы будем делать упражнения и читать тексты.
После занятий мы будем обедать.
Потом мы будем учить слова, писать упражнения и переводить текст.
В субботу она будет гулять, писать письма, готовить обед.
Вечером они будут смотреть фильм, играть в футбол и звонить домой.
В университете будет концерт.
В нем будут участвовать наши ученики.
Саша и его друзья будут петь, Ира будет читать стихи, Майк будет играть на гитаре, а Юля будет танцевать.
После перерыва мы будем смотреть фильм.
Задание 2: Напишите предложения в настоящем и будущем
времени.
Он часто будет задавать вопросы.
На уроке мы будем задавать вопросы, а преподаватель будет отвечать.
Ты будеш не слушать, когда я буду рассказать.
Зимой и летом студенты будут сдавать экзамены.
Когда мы будем читать, мы будем смотреть новые слова в словаре.
Она будет показывать нам новые фотографии.
Учитель будет объяснять урок, а ученики слушаль.
Задание 3: Напишите предложения в будущем времени.
На уроке я буду задать вопрос. Мой друг будет объяснить мне, где находится почта.
Они будут не сдать экзамен. Она не будет позвонить мне. Мы будем спросить в деканате, где у нас урок. Мои русские друзья будут рассказать мне о Москве. Я
буду написать письмо домой. На экзамене он будет отвечать правильно. Она будет получить посылку. Мы будем купить новые тетради. Он будет дать мне словарь. Я быстро буду перевести текст.
Задание 4: Составьте предложения по образцам.
Образец 1: Когда? Кто?
Летом мы будем отдыхать.
………… …….. будет гулять.
……………. ………… будут завтракать.
…………….. …………… будешь работать.
…………….. ……………. поужинаю.
…………….. …………….. позанимаюсь.
Образец 2. Когда? Кто? Где? или Что?
В субботу мы будем писать диктант.
……………. ……. будут отдыхать ………………….. .
……………. ………. напишу …………………………… .
……………. ……….. купим …………………………….. .
……………. ……….. прочитает ……………………….. .
…………… ………. будете учить ………………………… .
…………… ……….. вспомнит ……………………………… .
…………… …………выучу ……………………………….. .
……………. ………….перескажем ……………………….. .
……………. ……….. будешь учиться …………………… .

Домашнее задание: пересказ сказки

 

д

с

Рубрика: Առողջագիտություն

Առողջագիտություն․ 12-23․02․2018թ․

Առողջ սնունդ․

Դերը և նշանակությունը․

Սնունդը մարդու կյանքի ամենակարևոր գործոններից մեկն է։ Սնունդի միջոցով օրգանիզմ են մտնում բոլոր այն նյութերը, որոնք պարտադիր են նրա նորմալ կենսագործունեության համար։

Սննդի կազմության մեջ են մտնում հինգ հիմնական բաղադրիչներ․

1․ Սպիտակուց

2․ Ածխաջուր

3․ Ճարպ

4․ Աղ

5․ Ջուր

Սպիտակուցներն օգտագործում են, որպես կառուցողական նյութ, իսկ ածխաջրերը և ճարպերը՝ էներգիայի աղբյուր։ Կերած մթերքները մարսողության հաշվին քայքայվում և դառնում են կառուցողական միավորներ և վերակառուցվելով օգտագործվում օրգանիզմի կարիքների համար։

Օրական պահանջը բավարարելու համար մարդը պետք է սնվի 4-5 ժամը մեկ փոքր չափաբաժիններով։ Քանի որ չկա մի ուտելիք, որը պարունակի մեր անհրաժեշտ նյութերը միառժամանակ պազմազան։

Սննդամթերքի կալորիաներ

https://kristinesahakyants.wordpress.com/2013/09/18/%D5%BD%D5%B6%D5%B6%D5%A4%D5%A1%D5%B4%D5%A9%D5%A5%D6%80%D6%84%D5%AB-%D5%AF%D5%A1%D5%AC%D5%B8%D6%80%D5%AB%D5%A1%D5%B6%D5%A5%D6%80/

—  սննդակարգի կանոնները

https://kristinesahakyants.wordpress.com/2014/02/27/%D5%BD%D5%B6%D5%B6%D5%A4%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A3/

նորմալ քաշ

https://kristinesahakyants.wordpress.com/2013/02/24/107/

—  սննդային անառողջ սովորություններ

—  սննդային անվտանգությունը ուսումնական ճամփորդությունների ժամանակ:

առաջադրանքներ

  1. դիցուկ. օրվա ձեր ծախսը կազմում է 2500 կկալ. օգտագործելով  բլոգում դրված սննդամթերքի կալորիաներ նյութի աղյուսակը  կազմեք մի ճաշացանկ,որի էներգետիկ արժեք բավարարի ձեր օրեկան պահանջին; Համեմատեք ձեր օրեկան սննդացանկի հետ ինչ հետևություններ կարող եք անել, բավարար թե ավել է ձեր սննդացանկը
  2. չափեք ձեր հասակը և քաշը, համաձայն նորմալ քաշ նյութում տրված բանաձևի հաշվեք ձեր հասակ քաշ հարաբերությունը. արեք հետևություն
  3. ինչ սննդային անառողջ սովորություններ ունի ժամանակակից մարդը, դուք ,
  4. թվարկեք   ուսումնական ճամփորդությունների ժամանակ թույլատրելի և ոչ ցանկալի մթերքների ցանկը