Рубрика: Անգլերեն

English

nystce-english-language-arts-practice-and-study-guide_118438_large

February 26-March 2

Find information about the United Kingdom

Grammar:should and shouldn’t

Hometask:ex.2/c, page97 , ex.4/b page 98

Ex. 2/c, page 97

1) Steve: I don’t know which jacet to wear.

Paul: The white one’s great. I think you should wear that one.

2) Jane: There’s a programme about Japan on TV tonight.

Tim: Really? Then I should watch it. I’m doing a project on Japan.

3) Alex: My eyes really hurt. Should I go to the doctor?

Father: No, but you shouldn’t watch television so much, Alex.

4) Amy: I’m tired.

Lucy: Me too. It’s nearly 11:30. I think we should go to bed.

5) Ann: What do you think? Should I wear jeans to the party this evening?

Carol: No, everybody’s wearing party clothers. You should wear your long dress.

6) Peter: Mum, I feel awful this morning.

Mother: Yes, you look ill. Perhaps you shouldn’t go to school today.

 

Ex. 4/b, page 98

1) A cheerful person is usually happy and smiles a lot.

2) An honest person tells what he/she really thinks.

4) A ha8d-working person works a lot.

5) An organised person is tidy and keeps things in order.

6) A kind person helps people and thinks about their feelings.

7) A friendly person is easy to talk to and makes friends easily.

8) A polite person always says please and thank you.

 

Lesson 2

Heroic Ulises on a journey of hope/read the text and trasnlate/page100

Grammar:present perfect

Рубрика: Գրականություն

Իտալական գրականություն

բուցատի

 

Դինո Բուցատի — 1906 — 1972թթ.

 

 

Առնետները

Վերլուծություն…

Այս պատմվածքից ես հասկացա, որ պետք է միշտ վախը հաղթահարել, երբեք չթողնես, չթողնես, որ նա քեզ հաղթի, պետք է երբեք չհանձնվես և նրան առիթ չտաս մեծանալու և շատանալու: Եթե դու ինչ-որ բանից վախենում ես պետք է ուղղակի քիչ-քիչ փորձել, բայց ոչ թե ասել ես վախենում եմ, չեմ կարող, և հրաժարվել այդ ժամանակ վախդ կհասկանա, որ իր հակառակորդը թույլ է և կգրոհի, իսկ դու կպարտվես:

Երգը պատերազմի

Այս պատմվածքը կարդալով ես հարսկացա, որ երբեք ոչինչ նույնը չի մնում, միշտ ամեն բան փոխվում է: Այս պատմվածքը ես նմանեցրեցի Արտույտի երգը պատմվածքին, որովհետև անյտեղ նունպես մի մարդ նկատեց, թե արտույտը ինչ գեղեցիկ էր երգում և տարավ իր հետ նա պահում էր վանդակում նա նտան կերակրում էր, պահում էր ոսկե վանդակում,բայց նա այդ օրվանից երգում էր ողբ, բայց երբ ազատ էր արդեն մեկ է երգում էր նունք ողբը, այս պատմվածքում նույնպես, երբ զինվորները հաղտել էին պատերազմում նրանք ուրախ երգ երգելու փոխարեն երգում էին տխուր երգ, որովհետև նրանք պատերազմ ժամանակ կորցրել էին բազմաթիվ ընկերների, թողել էին մայնակ իրենց ընտանքի և նրանք գիտեին գալու է մի օր, որ նորից լինի պատերազմ, կամ էլ չես կարող ասել ինչ: Միշտ հիշեք, որ կյանքը անհնդատ փոխվում և նույնը չի մնում:

Ճագարներ լուսնի տակ

Այս պատմվածքը նրա մասին էր, որ մենք միշտ անհամբեր ենք, մենք միշտ ցանկանում ենք իմանալ, թե ինչ կլինի մեզ հետ մի ռոպե հետո, մի ժամ հետո, մի օր հետո և այդպես մենք նյարդայնանում ենք, ամեն վարկյան սպասում ենք վախով, թե ինչ կլինի մեզ հետ, մի գուցե ես ընկնեմ թակարդը, մի գուցե իմ ընկերները ինձնից հեռանան, մի գուցե ես փախնեմ, մի գուցե… և այդպես, բայց չհաշված նրան, որ մարդիկ կան, ովքեր դրան ուշադրություն չեն դարձնում նրանք ապրում ենք առանց գուցեի նրանք ապրում են ներկայով, նրանք չեն սպասում, թե ինչ է լինելու մի ժամ, կամ մի օր հետո նրանք ապրում են և տեսնում և ասեմ այդպես շատ ավելի հետաքրքիր է անձամբ ես նույնպես ապրում եմ ներկայով և ինչ-որ լինում է թող լինի պետք չէ պախչել ներկայից դեպի ապագա…

Կորսված օրերը

Այս պատմվածքը կարդալով ես հասկացա, որ կորցրաց օրերը այլևս չես կարող հետ բերել: Եթե դու մի օր կորցրել ես այլ նպատակով դու այլևս չես կարող նրան ետ բերել, այդ պատճառով մինչ այլ բանով օգտագործելը պետք է մի լավ մտածել, որ հասկանաս պետք է այլ բանով օգտագործել, թե ավելի կարևոր բան կա անելու, որը թանկ է քո կյանքի համար: Այդ պատճառով էլ կոչվում է, որ օրերը թանկ են, թանկ են ամեն-ամեն ինչից աշխորհում դրանից թանկ բան չկա, այդ պատճառով պետք է այն հասկանալով, զգույշ և օգտակար օգտագործել, որովհետև եհտո այն ետ չես կարող բերել, դա միայն հրաշքներում է հնարավոր: Չնայած չես կարող ասել, որ հրաշխներ գոյություն չունեն…

Մարդը, որ ուզեց ապաքինվել

Թարգմանում ենք ԲՈՒՑԱՏԻ