Рубрика: Ռուսերեն

Домашнее задание. 12-16 марта

Домашнее задание: пересказ 2-й части » Некрасивой елки».  Пофантазируем! Во что может превратиться ромашка, бабочка, старый стол, рваная юбка?

ромашка-ромашка может стать солнце

бабочка- бабочка может стать радуга

старый стол-старый стол может стать горшок для цветов

рваная юбка-рваная юбка может стать дом для муравьев

Рубрика: Հայոց լեզու

Հարցական-հարաբերական դերանուն

Հարցական-հարաբերական դերանուն (տեսանյութով) — Խրատից դուրս բերել անձնական, ցուցական, փոխադարձ, հարցական-հարաբերական դերանունները, թվել նրանց հատկանիշները:

Հարստությունը բարիք է ,թե չարիք

Մի երիտասարդ հարցրեց Պլատոնին.
Որ (հարցական դերանուն, եզակի թիվ, ուղղական) պայմաններում է հարստությունը չարիք ,իսկ որում՝ բարիք:

Այսպիսի հարցին Պլատոնը պատասխանեց.

Քեզ (անձնական դերանուն, երկրոդ դեմք, եզակի թիվ, տրական) պես բարի և արդար մարդկանց համար հարստությունը համարվում է բարիք,մարդկանց համար ,ովքեր կարողանում են ճիշտ օգտագործել փողը, նրանց (անձնական դերանուն, երրորդ դեմք, հոգնակի թիվ, տրական) համար էլ է բարիք,բայց անարդարների ու ու այն մարդկանց համար, ովքեր չեն կարողանում օգտվել դրանից, համարվում է չարիք:Այդպես է նաև մյուս գործերում ,ինչպիսին (հարցական դերանուն, եզակի թիվ, բացառական) կլինի օգտվողը ,այնպիսին կլինեն նրա (անձնական դերանուն, երրորդ դեմք, եզակի թիվ, սեռական) գործերը: