Рубрика: Հասարակագիտություն, Uncategorized

Հասարակագիտական նախագիծ

Նպատակ՝

Պարզել կնոջ և տղամարդու իրավունքները։ Հարցումներ վերցնել մեծահասակներից և դպրոցականներից և համեմատել նրանց կարծիքը։

Խնդիր՝

Հասկանալ կնոջ և տղամարդու իրավունքների հավասարությունը։

Ընթացք՝

Հարցազրույցներ վերցնել իմ հասակակիցներից և մեծահասակներից և համեմատել նրաց կարծիքները։

Մասնակցիներ՝ Մարիամ Հովհաննիսյան, Գոհար Արղության և քաղաքացիներ

Արդյունքը՝

Պատումի ստեղծում։

Պատում