Рубрика: Աշխարհագրություն

Արևելյան Ասիա

 

 Դասի հղումը

  • Ի՞նչ առանձնահատկություններ ունի Արևելյան Ասիա տարածաշրջանը:

Արևելյան Ասիան առանձնահոտւկ է նրանով, որ հանածոների հետախուզված պաշարներով աշխարհի առավել հարուստ տարածաշրջաններից է։ Տարածաշրջանի արևելյան մասում գետային ցանցը խիտ է, իսկ արևամտյանում նոսր։ Տարածաշրջանի բնակչությունը, բազմազգ է։ Տարածաշրջանին են պատկանում տասնյակ արտադրատեսակների գծով աշխարհում առաջին տեղերը։

  • Ի՞նչ դեր ունի Արևելյան Ասիան համաշխարհային տնտեսությունում:

Առանձնապես մեծ են քարածքի, նավթի, երկաթի, մանգանի, անագի, ալյումինի, կապարի, ցինիկի, ուրանի պաշարները։

  • Որո՞նք են Արևելյան Ասիայի երկրների տնտեսության մասնագիտացված ճյուղերը:

Տնտեսությամն մասնագիտացված ճյուղերն գյուղատնտեսությունը և արդյունաբերությունը։ Տարածաշրջանն աշխարհի առաջատարն է ածխի հանույթով, սև մետաղածուլությամբ, մեքենաշինության որոշ արտադրատեսակների, տեքստիլ արդյունաբերության, հացահատիկի, ոչխարների և խզերի գլխաքանակի, ձկնորսության և բազմաթիվ արտադրությունների գծով։

  • Քարտեզի վրա նշել Արևելյան Ասիայի երկրները և այդ երկրների ափերը ողողող ջրային ավազանները:
Рубрика: Տրամաբանական մաթեմատիկա

Տրամաբանական մաթեմատիկա

  1.  Խորանարդաձև երկու մարմիններից մեկի կողը երկու անգամ մեծ է մյուսի կողից:  Քանի՞ անգամ մեծ կլինի                                                                                                                             ա/ առաջինի հիմքի մակերեսը մյուսի հիմքի մակերեսից:
4 անգամ
բ/  առաջինի ծավալը մյուսի ծավալից:
8 անգամ
2.  Երկու խորանարդաձև ամանների կողերը հարաբերում են ինչպես 2:3 :  Նրանք միասին կարող են տեղավորել 70 լ հեղուկ:  Որքա՞ն է յուրաքանչյուր խորանարդի ծավալը:
3․ Ութ 8 -ից (8,8,8,8,8,8,8,8) ինչպե՞ս ստանալ 1000 :

88+888+8+8+8=1000

4․ Հետևյալ հավասարությունից գտեք x, y , z թվերը:
ա/ 1 կմ/ժ = x մ/վ = y կմ/վ = z մ/րոպե
բ/ 1 դրամ/կգ = x դրամ/գ
գ/ 1 կմ/լիտր = x կմ/ մ3= y մ/մ3= z մ/լիտր
5․ Ինչպե՞ս կմեկնաբանես։  Ո՞ւմ  գործն է սա։
111
Նկարել է Սալվադոր Դալին։ Այստեղ պատկերված է խառնաշփոթ։
6․ Վերը նշված նկարում մաթեմատիկական պատկերներ կամ կոնցեպտներ կա՞ն։ Ի՞նչ տրամաբանություն կա։
7․Ինչպե՞ս կմեկնաբանես նկարը։  Կարո՞ղ ես ընկալել հեղինակի տրամաբանությունը։
111
Շատ անհասկանալի նկար է։ Պատկերված են տարբեր բաներ։ Ամեն ինչ խառնված է իրար։
8․ Ի՞նչ ես տեսնում
111
Տեսնում եմ տատիկ, պապիկ, բաժակ, սենյակից դուրս եկող մարդ, երկու մարդ, որոնցից մեկը նվագում է կիթառ, շիշ։