Рубрика: Քիմիա, Քիմիա Դասարանական աշխատանք

Գործնական աշխատանք. Թթվածին

Պարտադիր                                                                                                                                               Թթվածնի անձնագրի կազմումը  

 Թթվածնի ընդհանուր բնութագրումը

Քիմիական նշանը——-

 Քիմիական բանաձևը

Հարաբերական ատոմային զանգված՝   Ar——-

Հարաբերական մոլեկուլային զանգված Mr——-

Իզոտոպները—16O,17O,18O

Դիրքը պարբերական համակարգում՝կարգաթիվըպարբերությունըխումբը

Ատոմի բաղադրությունը և կառուցվածքը

Վալենտականությունըօքսիդացման աստիճանը——

Հաշվել  մեկ  ատոմի զանգվածը—-

Թթվածնի ալոտրոպիկ  տարաձեվություններ                                                               

Թթվածնի տարածվածությունը երկրագնդի վրա:

20190208_130554.jpg

Գործնական աշխատանք՝ թթվածնի ստացումը լաբորատորիայում։

Փորձ  1.  Թթվածնի  ստացումը  կալիումի  պերմանգանատի  ջերմային  քայքայումից

Սարքավորումներ`Լաբորատոր  կալան, փորձանոթներ,կոլբ, սպիրտայրոց, լուցկի,մարխ

Ազդանյութեր`կալիումի  պերմանգանատը KMnO4

Փորձանոթի  1/5  մասի  մեջ  լցնում  ենք  կալիումի  պերմանգանատ, փակում  խցանով,որի  մեջ  անց  է կացված  գազատար  խողովակ:Հավաքում  ենք  թթվածինը  երկու  եղանակներով  օդը  դուրս  մղելով:Ի՞նչ ֆիզիկական  հատկությունների  հիման  վրա  է  թթվածնի  հավաքումը:Թթվածնի  առկայությունը  փորձում ենք  առկայծող  մարխի  միջոցով:

            2KMnO4  =  K2MnO4  + MnO+ O2

 

Փորձ 2.Թթվածնի  ստացումը  ջրածնի  պերօոսիդի     

            կատալիտիկ  քայքայումից

              2H2O2    =   2H2O+O2                   katalizator  MnO2

Սարքավորումներ`Լաբորատոր  կալան, կոլբ, սպիրտայրոց, լուցկի,մարխ

Ազդանյութեր`ջրածնի  պերօքսիդ, մանգանի  օքսիդ(IV)

Կոլբի  մեջ  գդալիքի  միջոցով   լցնում  ենք  քիչ  քանակությամբ  մանգանի  օքսիդ(IV)  և բաժանիչ  ձագարի  միջոցով  կաթիլներով  ավելացնում  ենք  ջրածնի  պերօքսիդը: Թթվածնի  առկայությունը  փորձում  ենք  առկայծող  մարխի  միջոցով:

Փորձ3.Թթվածնի փոխազդեցությունը ածխածնի հետ
Թթվածնով սրվակի մեջ իջեցնենք սպիրտայրոցի մեջ տաքացրած ածուխը

C+O2=CO2

Գործնական աշխատանք`Օդի բաղադրության որոշումը

Փորձ 4.Օդի բաղադրության որոշումը
Ջրում դնում ենք թեթև խցանի վրա ամրացրած մոմը:Մոմը այրում ենք և փակում ապակյա խողովակով:

  • Թթվածնի ֆիզիկական և քիմիական  հատկությունները    Թթվածնի կիրառումը

Թթվածինը անհոտ, անգույն, անհամ, գազ է։ Օդից ծանր է։ Շատ վատ է լուծվում ջրում։ 100 ծավալ ջրում 3 ծավալ։ -183 աստիճանում հեղուկանում է, -219 աստիճանում պնդանում է։ Հեղուկ թթվածինը կապույտ է, ձգվում է մագնիսի միջոցով։

Քիմիական հատկությունները

Անհրաժեշտ է շնչառության համար։ նպաստում է այրմանը։ Թթվածնի հետ բոլոր ռեակցիաները կոչվում էին օքսիդացման։ Այն օքսիդացման ռեակցիաները, որոնց ժամանակ անջատվում է լույս և ջերմություն կոչվում են այրման։

  • 0Օքսիդավերականգնմանռեակցիաներ