Рубрика: Հանրահաշիվ, Երկրաչափություն

Մայիս ամսվա մաթեմատիկայի ամփոփում…

Դաս 37, դաս 38, դաս 39, դաս 40 (Երկրաչափություն)

Դաս 34, դաս 35 (Հանրահաշիվ)

Դաս 41, դաս 42, դաս 43, դաս 44 (Երկրաչափություն)

 

Այս ամիսը նույնպես ավարտվեց, և մենք նույնպես մեր դասերը անցկացրերցինք հեռավար տեսադասերի միջոցով։ Մաթեմատիկայի դասերը անցել են շատ արդյունավետ և ուսուցողական։ Բոլոր դասերը փորձել եմ որքան հնարավոր է յուրացնեմ և դասերին փորձեմ ակտիվ լինել։ Ներկա եմ եղել նոլոր դասերին և կարատել եմ բոլոր առաջադրանքները։ Այս ամիս ես ինձ կգնահատեմ 8։

Рубрика: Հանրահաշիվ, Երկրաչափություն

Ապրիլ ամսվա մաթեմատիկայի ամփոփում…

Դաս 28, 29 և 30- Երկրաչափություն

Դաս 31, 32 և 33- Երկրաչափություն

Դաս 32 և 33- Հանրահաշիվ

Դաս 34, 35 և 36- Երկրաչափություն

Հեռավար ուսուցման ժամանակ ներկայացնում եմ մաթեմատիկայի ապրիլ ամսվա ամփոփումը։ Տեսադասերը անցել են Թիմս հարթակում և իմ կարծիքով շատ արդյունավետ և օգտակար է եղել։  Հեռավորությունը չի խանգարել մեր ուսուցման մեջ, և մենք շարունակել ենք աշխատել այնպես՝ ինչպես մինչ հեռավար ուսուցումը։ Բոլոր տեսադասերին ներկա եմ եղել և յուրացրել եմ գրեթե ամեն բան։ Ինքնագնահատակն տալը ինձ համար մի փոքր դժվար է, որովհետև կարծում եմ, որ ես այդքան էլ լավ չեմ կարող ինձ գնահատել և մի փոքր կընկճվեմ։ Աշխատանքս համարում եմ արդյունավետ և գնահատում եմ ինձ 8։

Рубрика: Երկրաչափություն

Երկրաչափություն

Խնդիր 1.

Ըստ գծագրի տվյալների՝ գտնել x անկյունը։

11918

180-59-40=81

81:3=27

y=27

27+40=67

x=67

Խնդիր 2

ABC եռանկյան Bգագաթին հարակից արտաքին անկյան կիսորդը զուգահեռ է ACկողմին։ Ապացուցել, որ ABC հավասարասրուն եռանկյուն է։

Ապացույց

ABC եռանկյան BC հատվածը հատող է, հետևաբար ստացվում են խաչադիր անկյուններ և այդ անկյուններն իրար հավասար են , նշանակում է 2 իրար դիմաց գտնվող այսինքն առնթեր անկյուններն իրար հավասար են, այսինքն հավասարասրուն եռանկյուն է։

Խնդիր 3.

Գտիր ուղանկյուն եռանկյան A սուր անկյան sin, cos, tg, եթե էջերը 6, 8  են:

sinA=8/10=4/5

cosA=6/10=3/5

tgA=6/8=3/4 

Խնդիր 4.

5 ուղիղներ հատվում են նույն կետում։ Որոշել նարնջագույն անկյունների մեծությունների գումարը։

image3

360:2=180

 

Խնդիր 5

Հայտնի է, որ ABC=120: Հայտնի է նաև  AB=BC=4: Տարված է շրջանագիծ, որն անցնում է AB և C կետերով: Գտնել այդ շրջանագծի շառավիղը:

5.

<A և <C=30

<ABO=60

Պատ.՝ 4

 

Խնդիր 6.

Եռանկյան կողմին տարված բարձրությունն այդ կողմի երկարությունից չորսով երկար է: Գտնել այդ կողմի երկարությունը, եթե հայտնի է, որ եռանկյան մակերեսը 96 է:

S=BH*AC/2=96

(x+4)*x=192

D/4=4+192*1=196

x1=-2+14/1=12

 

Խնդիր 7.

Գտնել զուգահեռագծի անկյունները, եթե նրա մակերեսը հավասար է 40, իսկ կողմերի երկարությունն է 10 և 8:

S=40

S=BH

BH=4

<A=30

<B=150

Рубрика: Երկրաչափություն

Ամփոփում երկրաչափություն…

GeoGebra-6.0.374.0-Free-Download

Մենք այս 1 տարվա ընթացքում երկրաչափություն առարկայից անցանք շատ-շատ բաներ, կարող է որոշ բաները ես այդքան էլ լավ չնկալեցի, որոշ բաներն լավ ընկալեցի, բայց ամեն դեպքում ստացա որոշակի գիտելիքներ: Ինձ շատ դուր եկավ GeoGebra ծրագրով աշխատելը, այս ծրագիրը մեր գործն ավելի էր հեշտացնում, ավելի էր հետաքրքրացնում և սարքում այլընտրանքային, ինչով էլ մենք տարբերվում ենք այլ դպրոցներից: Սկզբն մի փոքր դժվար էր, մենք չէինք պատկերացնում, թե ինչպես պետք է աշխատենք, ինչպես պետք է մեր խնդիրները, մեր գծագրումներն անենք այդ ծրագրով և մենք կարելի է ասել արդեն հուսահատվում էինք, բայց մի քանի անգամ աշխատելուց հետո մենք հասկացանք, որ դա այդքան էլ դժվար չէ և դրա համար մեզ պետք է ուղղակի ցանկություն, ինչը մենք ունեցանք և կարողացանք հեշտությամբ օգտվել այդ ծրագրից:  Հիմա մեր բլոգներում կա երկրաչափություն բաժինը, որտեղ մենք տեղադրում ենք GeoGebra ծրագրով կատարված մեր աշխատանքներն: