Рубрика: Երկրաչափություն

Երկրաչափություն

Խնդիր 1.

Ըստ գծագրի տվյալների՝ գտնել x անկյունը։

11918

180-59-40=81

81:3=27

y=27

27+40=67

x=67

Խնդիր 2

ABC եռանկյան Bգագաթին հարակից արտաքին անկյան կիսորդը զուգահեռ է ACկողմին։ Ապացուցել, որ ABC հավասարասրուն եռանկյուն է։

Ապացույց

ABC եռանկյան BC հատվածը հատող է, հետևաբար ստացվում են խաչադիր անկյուններ և այդ անկյուններն իրար հավասար են , նշանակում է 2 իրար դիմաց գտնվող այսինքն առնթեր անկյուններն իրար հավասար են, այսինքն հավասարասրուն եռանկյուն է։

Խնդիր 3.

Գտիր ուղանկյուն եռանկյան A սուր անկյան sin, cos, tg, եթե էջերը 6, 8  են:

sinA=8/10=4/5

cosA=6/10=3/5

tgA=6/8=3/4 

Խնդիր 4.

5 ուղիղներ հատվում են նույն կետում։ Որոշել նարնջագույն անկյունների մեծությունների գումարը։

image3

360:2=180

 

Խնդիր 5

Հայտնի է, որ ABC=120: Հայտնի է նաև  AB=BC=4: Տարված է շրջանագիծ, որն անցնում է AB և C կետերով: Գտնել այդ շրջանագծի շառավիղը:

5.

<A և <C=30

<ABO=60

Պատ.՝ 4

 

Խնդիր 6.

Եռանկյան կողմին տարված բարձրությունն այդ կողմի երկարությունից չորսով երկար է: Գտնել այդ կողմի երկարությունը, եթե հայտնի է, որ եռանկյան մակերեսը 96 է:

S=BH*AC/2=96

(x+4)*x=192

D/4=4+192*1=196

x1=-2+14/1=12

 

Խնդիր 7.

Գտնել զուգահեռագծի անկյունները, եթե նրա մակերեսը հավասար է 40, իսկ կողմերի երկարությունն է 10 և 8:

S=40

S=BH

BH=4

<A=30

<B=150

Реклама
Рубрика: Երկրաչափություն

Ամփոփում երկրաչափություն…

GeoGebra-6.0.374.0-Free-Download

Մենք այս 1 տարվա ընթացքում երկրաչափություն առարկայից անցանք շատ-շատ բաներ, կարող է որոշ բաները ես այդքան էլ լավ չնկալեցի, որոշ բաներն լավ ընկալեցի, բայց ամեն դեպքում ստացա որոշակի գիտելիքներ: Ինձ շատ դուր եկավ GeoGebra ծրագրով աշխատելը, այս ծրագիրը մեր գործն ավելի էր հեշտացնում, ավելի էր հետաքրքրացնում և սարքում այլընտրանքային, ինչով էլ մենք տարբերվում ենք այլ դպրոցներից: Սկզբն մի փոքր դժվար էր, մենք չէինք պատկերացնում, թե ինչպես պետք է աշխատենք, ինչպես պետք է մեր խնդիրները, մեր գծագրումներն անենք այդ ծրագրով և մենք կարելի է ասել արդեն հուսահատվում էինք, բայց մի քանի անգամ աշխատելուց հետո մենք հասկացանք, որ դա այդքան էլ դժվար չէ և դրա համար մեզ պետք է ուղղակի ցանկություն, ինչը մենք ունեցանք և կարողացանք հեշտությամբ օգտվել այդ ծրագրից:  Հիմա մեր բլոգներում կա երկրաչափություն բաժինը, որտեղ մենք տեղադրում ենք GeoGebra ծրագրով կատարված մեր աշխատանքներն:

Рубрика: Երկրաչափություն

Թեմա 2. Եռանկյուններ

2.1 Եռանկյուն: Եռանկյան պարագիծ
2.2 Եռանկյունների հավասարության առաջին հայտանիշը
2.3 Եռանկյան միջնագծերը, կիսորդները և բարձրությունները
2.4 Եռանկյունների հավասարության երկրորդ և երրորդ հայտանիշները

Առաջադրանքներ

1. Գտնել այն եռանկյան կողմերը, որի պարագիծը կողմերից մեծ է  9սմ-ով, 8սմ-ով և 7սմ-ով:

IMG_20180517_093401
2. Գտնել հավասարասրուն եռանկյան անկյունները, եթե հայտնի է, որ նրանցից մեկը  ա) 105 աստիճան է

IMG_20180517_094107.jpg

180-105=75

75:2=32o30′

բ) 38 աստիճան

IMG_20180517_094742

180-38=142

142:2=72o
3. ABC և FHO եռանկյունները հավասար են, ընդ որում անկյուն B-ն հավասար է անկյուն O և AB=HO: Գտնել այդ եռանկյունների համապատասխանաբար հավասար մյուս կողմերն ու անկյունները:

erankyuni 2

B=O, AB=HO, C=F, A=H, AC=HF, BC=OF
4. ACE և DBF եռանկյունների մեջ CE=BF, անկյուն C-ն հավասար է անկյուն B, իսկ անկյուն  E-ն հավասար է անկյուն F: AK-ն և DL-ը ACE և DBF եռանկյունների կիսորդներն են: Ապացուցել, որ AK=DL:
5. A անկյան կողմերի վրա նշանակված են B և C կետերն այնպես, որ AB=AC: M կետը գտնվում է A անկյան ներսում, և MB=MC: AM ուղղի վրա D կետը նշված է այնպես, որ M կետը գտնվում է A և  D կետերի միջև: Ապացուցել, որ անկյուն BMD հավասար է անկյուն CMD: