Рубрика: Ֆիզիկա, Ֆիզիկա Դասարանական աշխատանք, Լաբարատոր աշխատանքներ

Փորձեր կալիումի պերմանգանատով

Փորձերի համար անհրաժեշտ սարքեր և նյութեր՝
Ամրակալան, փորձանոթ, պեաձև սրվակ, սրվակ, կայլումի պերմանգանատ, ջուր, սպիրտայրոց, լուցկի:
Փորձ 1.
Փորձի ընթացք`
Պեաձև անոթը ամրացրեցինք ամրակալի թաթիկին, նրա մեջ լցրեցինք ջուր, հետո գցեցինք մի քանի կալիումի պերմագանատի բյուրեղիկ: Վառեցինք սպիրտայրոցը, դրեցինք նրա մի անկյունում և նկատեցինք, որ տաք շերտը բարձրացավ վերև, գունավորված սառը շերտերը պտույտի ձևով իջան ներքև:
Եզրակացություն՝
Կոնվեկցիան իրականացվեց տաք և սառը շերտերի տեղափոխմամբ, քանի որ տաք ջուրն ավելի թեթև է, քան սառը, այդ պատճառով տաք շերտը մի սյունով բարձրացավ վերև գունավորված սառը շերտերը իջան ներքև, այդ շրջապտույտը շարունակվեց:

 

 

Փորձ 2.
Փորձի ընացք՝
Փորձանոթի մեջ լցրեցինք ջուր, հետո կալիումի պերմագանատի մի քանի բյուրեղներ, սպիրտայրոցը այրեցինք, դրեցինք ներքևում և շատ պարզ երևում էր, որ գունավորված տաք շերտը՝ քանի որ թեթև էր, լողալով բարձրացավ վերև, իսկ սառը շերտը իջավ ներքը:
Եզրակացություն՝
Կատարվեց կոնվեկցիա:
Փորձ 3.
Փորձի ընացք՝
Սրվակը ամրացրեցինք ամրակալանի թաթիկին, լցրեցինք ջուր, հետո կալիումի պերմագանատի մի քանի բյուրեղներ, սպիրտայրոցը այրեցինք, դրեցինք վերևի շերտի մոտ, և տաքացրեցինք վերևի մասից։ Նկատեցինք, որ կալիումի պերմագանատի բյուրեղները ներքև չիջան, վերևի շերտը տաքացավ, սկսեց եռալ, բայց ներքևի մասը ամբողջությամբ սառը վիճակում էր:
Եզրակացություն՝
Կոնվեկցիա չկատարվեց, քանի որ վերևի շերտը եռում էր, թեթև էր և չիջավ ներքև, քանի որ ներքևի շերտը սառն էր:
Рубрика: Ֆիզիկա, Լաբարատոր աշխատանքներ

Լաբորատոր աշխատանք

Թելավոր ճոճանակի տատանումների ուսումնասիրումը

Աշխատանքի նպատակը. պարզել թելավոր ճոճանակի տատանումների պարբերության և հաճախության կախումները թելի երկարությունից։

Անհրաժեշտ պարագաներ. անցքով կամ կեռիկով գնդիկ, թել, ամրակալն՝ կցորդիչով և թաթով, վայրկեչափ կամ վայրկենացույց սլաքով ժամացույց, չափերիզ։

Հաշվարկ․

l=25սմ
T=t/N=42։40=1,05վ
v=N/t=40:42=0,9Հց
Рубрика: Ֆիզիկա, Լաբարատոր աշխատանքներ, Uncategorized

Լաբարատոր #3

Ուժը մարմնի արագությանփոփոխութայն պատճառն է: Ուժը նշանակում ենք F տառով: Ուժը վեկտորական մեծություն է: Ֆիզիկական մեծություններն լինում են երկու տեսակ վեկտորական և սկալյար:

Այն մեծություններն, որոնք որոշում են թվքյին արժեքով և ուղղությամբ անվանում են վեկտորական մեծություններ, օրինակ` ուժը (F), տեղափոխություն (S), արագություն (V):

Նշանակում են տառերով վերևը սլաքով: Վեկտորները դրանք ուղղի ուղորդված հատված է, որը ունի սկիզբ ավարտվում է սլաքով:

Վեկտորների երկարությունըթվային արժեք է: Սկալյար մեծություները այն մեծություններն են, որոնք որոշվում են միայն թվային արժեքով, օրինակ` երկարություն, մակերես, ծավալ, անցած ճանապարհ, ժամանակ, խտություն: Ուժը բնութագրական մեծություններն են թվային արժեք, կիրառման կետ, ուղղություն:

 

Ծանոթացել ենք մի քանի ուժերի հետ: Այն ուժը, որով երկիրը իրեն է ձգում բոլոր մակերևույթամոտ մարմիններին, անվանում են ծանրության ուժ: Ծանրությքն ուժը ազդում է մարմնի վրա, ուղղությունը ուղված է դեպի ներքև:

Նրա գրաֆիկական պատկերն է

Թվային արժեքի կիրառման դեպքում տառի վերևը սլաք չենք դնում:

 

(F) Ծանրությքն ուժը=mg, որտեղ

g=9,8 ն/կգ

 

g հաստատուն մեծություն է: Դա ցույց է տալիս, որ ցանկացած մեկ կիլոգրամ զանգված ունեցող մարմնի վրա Երկրի կողմից ազդում է 9,8 նյուտոն ուժ: 1Ն (նյուտոն) ուժի միավոր է: Դա այն ուժն է, որը մեկ վարկյանում մեկ կիլոգրամ զանգվածով մարմնի արագությունը փոզվում է մեկ մ/վ-ով:

 

Այն ուժը, որը առաջանում է մարմինների դեֆորմացիաների ժամաբակ և մշտ ուղղված է դեֆորմացիային հակառակ, անվանում են առաձգականության ուժ: Դեֆորմացիան դա մարմինների չափի և ձևի փոփոխությունն է: Դեֆորմացիաններն լինում են երկու տեսակ առաձգական և պլաստիկ:

 

Առաձգական դեֆորմացիան է, երբ արտաքին ուժի ազդեցության բացակայությունից հետո մարմնն վերականգնում է իր ձևը, չափը: Օրինակ` ձգումը, սեղմումը, թեքումը, ճգումը և ոլորումը:

 

Պլաստիկ դեֆորմացիան այն դեֆորմացիան է, երբ արտաքին ուժի ազդեցության բացակայությունից հետո մարմնն չի վերականգնում իր ձևը, չափը: Օրինակ` կոշտ զսպանակը, պլաստիլինը, կավը, մոմը:

Ըստ Հուկի օրհենքի kX, k=կոշտություն: k համեմատականություն գործակից է: Չափման միավորը 1ն/մ:

Рубрика: Ֆիզիկա, Լաբարատոր աշխատանքներ

Լաբարատոր աշխատանք #2

Անկանոն ձև ունեցող պինդ մարմնի ծավալի որոշումը չափագլանի միջոցով:

Նպատակը ` կարողանալ որոշել անկանոն ձև ունեցող պինդ մարմնների ծավակները չափագլանով:

Սարքեր և նութեր` չափագլան, ջուր, թել և անկանոն մարմններ:

Աշխատանքի ընթացքը` Նախ որոշում եմ չափագլանի բաժանման արժեքը և չափման սխալը: Չափագլանի մեջ լցնում եմ այնքան ջուր, որպեսզի իմ մարմնը ամբողջովին սուզվի: Վերձնում եմ լցված ջրի ծավալը արդյունքը V1: Որոշում եմ նարմնի ծավալը` V=2

Փորձ #1

Առաջին մարմին`

C=a-b/n=(500-400):10=10մլ

C1=±C:2=10:2=5մլ

V1=270

V2=340

V=V2-v1=340-270=70մլ

 

Рубрика: Ֆիզիկա, Լաբարատոր աշխատանքներ

Լաբարատոր աշխատանք # 1

Տարբեր չափիչ սարքերի սանդղակի բաժանման արժեքի, չափման սխալի որոշումը…

Նպատակը` կարողանալ օգտվել ցանկացած չափի սարքից, որի համար պետք է կարողանանք որոշել նրանց սանդղակի ամենափոքր բաժանման արժեքը և չափման սխալը:

Անհաժեշտ սարքեր`տարբեր չափի սարքեր` ամպերաչափ, վոլտաչափ, չափագլան, ջերմաչափ և այլն…

Ընթացքը որպեսզի կարողանամ որոշել

Չափիչ սարքի սանդղակի բաժանման արժեքը որոշելու համար անհրաժեշտ է գտնել սանդղակ մոտակա այ երկու գծիկները, որոնց կողքին մեծության թվային արժեքների են գրված: Այնուհետև մեծ արժեքից հանել փոքրը և ստածված թիվը բաժանել դանց միջև եղած բաժանումների թվին:

Ֆիզիկական մեծությունը բացարձակ ճշտությամբ չափել հնարավոր չէ: Չափման սխալը կախված է բաժանման արժեքից, և այն ընդունված է համարել հավասար բաժանման արժեքի կեսին: ±

Չափիճ սարք 1

ամպերաչափ-գործիք է որով չափում են հսանքի ուժով: Վրան գրված է մեծատառ A տառը: Մինչև աշխատացնելը պետք է նայել գործիքի չափման սահմանները` ամենաառավելագույն և ամենանվազագույն արժեքները: Ամպերաչափի սանդղակի վրա գրված են երկու թվեր: Յուրաքանչուր բաժանման արժեքը պետք է որոշել: Բաժանման արժեքը նշանակում ենք C տառով, մեծ թիվը նշանակում ենք A տառով, փոքր թիվը նշանակում ենք B տառով, վաժանման թիվ նշանակում ենք N տառով: Բաժանման արժեքի որոշման բանաձևը C, մեծ թիվը նշանակում ենք A տառով, փոքր թիվը նշանակում ենք B տառով, բաժանման թիվը նշանակում ենք N տառով։ Բաժանման արժեքի որոշման բանաձևը c =a-b/n, չափման սխալ c1=±c/2

Չափիչ սարք 2

IMG_20171009_111600.jpg

Չափագլան

Այս գործիքընախատեսված է ծավալ չափելու համար (հեղուկների կանոնավոր անկանոն ձև ունեցող պինդ մարմնների):

Ծավալը դա մարմնի զբաղեցրած տեղն է, այն ֆիզիկական մեծություն է ՄՀ-ում, որպես ծավալի հիմբական մավոր ընդհունված է այն խորանարդի ծավալը, որի բոլոր կողմերը հավասար են 1մ, ծավալը հավասար է 1մ3: Կան նաև ածավալի օժանդակմիավորներ:

1մմ3-սա այն խորանարդի ծավալն է, որի յուրաանչյուր կողմը 1մմ:

1սմ3-սա այն խորանարդի ծավալն է, որի յուրաանչյուր կողմը 1սմ:

1դմ3-սա այն խորանարդի ծավալն է, որի յուրաանչյուր կողմը 1դմ:

1կմ3-սա այն խորանարդի ծավալն է, որի յուրաանչյուր կողմը 1կմ:

1դմ3 մւավորը ունի երկրորդ անվանումը` այն կոչվում է 1լ (լիտր):

1սմ3- անվանում են 1մլ (միլիլիտր):

Օժանդակ միավորներ

1մլ=1դմ3

1մլ=1սմ3

Օգտագործվոյմ են հատկապես հեղուկների ծավալները չափելիս:

Որպեսզի կարողանամ օգտվել իմ չափագլանից, պետք է որոշեմ նրա չափման հնարավորությունները: Սանդղակ բաժանման արժեքը ամենափոքր, չափման սխալը:

Իմ չափագլանի չափման սահմաններն են

Vառ=150

Vնվզ=0

a=100մլ
b=50մլ
n=25
c=(a-b):n=2

Փորձ#1 

Vառ=500

Vնվզ=100

a=300մլ

b=200մլ

n=5մլ

c=(a-b):n=(300մլ-200մլ):5մլ=20մլ

c1=±c:2=10մլ:2=5մլ

Իմ չափագլանում ջրի ծացալը հավասար է

Փորձ#2

Այժմ ես չափում եմ իմ անոթի տարողությունը: Դրա համար ես վերցնում եմ այն անոթը կամ շշիկը, որի տարողություննեը պետք է չափեմ, բերնեբերան լցնում եմ ջրովորից հետո վերցնում իմ չափագլանի եղած ջրի ծավալըV1: Իմ տարայից զգուշությամբ դատարկում եմ չափագլանի մեջ, որից հետո վերադարձնում եմ չափագլանում եղած ջրի և անոթից լցրած ջրի ընդհանուր ծավալը V2,  որից հետո վերջնական  V2-V1 դա կլինի անոթի մեջի ծավալը:

V1=120մլ

V2=