Рубрика: Քիմիա, Քիմիա Դասարանական աշխատանք

Գործնական աշխատանք #5

Թեման՝ <<Թթուներ, բանաձևերի կազմումը, անվանումը, դասակագումը, թթվային մնացորդը:

Գործնական  աշխատանք 5.Թթուների  քիմիական հատկությունները (հայտանյութերի գույնի փոփոխությունը թթվային միջավայրում,թթուների փոխազդեցությունը մետաղներիհիմնային օքսիդների,հիմքերի և  աղերի հետ) :

Հայտանյութերը`դրանք օրգանական ներկեր են,որոնք ցույց են տալիս հիմքի կամ թթվի առկայությունը լուծույթում:

Լաբորատոր փորձ 1. Թթուների  փոխազդեցությունը  հայտանյութերի (ինդիկատորների) հետ:

Փորձի նկարագրում` Աղաթթվի ջրային լուծույթը լցրեք երեք  փորձանոթների մեջ 3-4 մլ  չափով, առաջինի մեջ իջեցրեք լակմուսի թուղթ կամ լցրեք մի քանի կաթիլ լակմուսի լուծույթ, երկրորդի վրա ավելացրեք մի քանի կաթիլ ֆենոլֆտալեինի լուծույթ, երրորդի վրա մի քանի  կաթիլ մեթիլնարնջագույն: Ի՞նչ նկատեցիք:

Ինդիկատորների անվանումը

Նրանց  գույները

Թթուներում  առաջացած գույները

Լակմուս

Մանուշակագույն

Բաց վարդագույն

ֆենոլֆտալեին

Անգույն

Գույնը չփոխվեց

մեթիլնարնջագույն

Նարնջագույն

Կարմիր

Լաբորատոր փորձ 2. Թթուների  փոխազդեցությունը  հիմքերի  հետ՝ չեզոքացման ռեակցիա

Չեզոքացման է կոչվում թթվի և հիմքի մինջև ընթացող փոխանակման ռեակցիան, որի հետևանքով առաջանում է աղ և ջուր։

HCl+NaOH

Լաբորատոր փորձ 3. Թթուների  փոխազդեցությունը  ակտիվ  մետաղների հետ՝ տեղակալման ռեակցիա

Փորձեր՝

Рубрика: Քիմիա, Քիմիա Դասարանական աշխատանք, Uncategorized

Գործնական աշխատանք. Օքսիդների ստացումը և հատկությունները

Հիմնային օքսիդի ստացումը և հատկությունները`

Mg—>MgO—>Mg(OH)2—> MgCl2—› Մետաղ—› հիմնային օքսիդ—› հիմք—› աղ

Cu —›CuO —›CuCI2—›CuSO4—›Cu(OH)2—›CuO—›Cu գրեք  բոլոր ռեակցիաների հավասարումները, նշելով  ռեակցիաների տեսակները, դասակարգեք բոլոր  նյութերը և անվանեք

Առանձնացրեք վերօքս   ռեակցիաները և հավասարեցրեք էլեկտրոնային հաշվեկշռի եղանակով

Գրեք իոնափոխանակման ռեակցիաների հավասարումների լրիվ և կրճատ ձևերը:

Փորձ 1. Հիմնային օքսիդ, մագնեզիումի օքսիդի ստացումը՝ մագնեզիումը օդում այրելով՝

2Mg+O—› 2MgO+Q

Փորձ 2. Մագնեզիումի հիդրօքսիդի ստացումը՝ մագնեզիումի օքսիդը ջրում լուծելով

MgO+H2O —› Mg(OH)2

Համոզվելու համար, որ հիմք է ստացվել օգտագորելու ենք հայտանյութ ֆենոլֆտալեին։ Հայտանյութ ֆենոֆտալեինը ստացավ շատ գեղեցիկ, շատ հրաշալի մորու գույն։

Փորձ 3. Չեզոքացման ռեակցիա՝

Չեզոքացման ռեակցիա է կոչվում հիմքի և թթվի միջև ընթացող ռեակցիան, որի հետևանքով առաջանում է աղ և ջուր։

Mg(OH)2+HCl —› MgCl2+2H2O

 

Рубрика: Քիմիա, Քիմիա Դասարանական աշխատանք

Գործնական աշխատանք 4

Մոլեկուլների մոդուլների հավաքում. Տարբեր քիմիական կարգերով

Քիմիական կապի տեսակները

  • Կովալենտ կապ- ոչ մետաղ, ոչ բևեռայինը առաջացնում է ոչ մետաղի ատոմների միջև, բևեռայինը առաջացնում է տարբեր ոչ մետաղի ատոմների միջև
  • Իոնային կապ- մետաղ, ոչ մետաղ,
  • Մետաղական կապ- մետաղի ատոմների միջև

Առաջադրանք 1

Ոչ բևեռային կովալենտ կապով մոլեկուլների մոդելների հավաքումը։

H2, Cl2, O2, N2
H2O, HCl, NH3, CH4, C2H6

 

NaCl

 

Fe

 

Cu

Рубрика: Քիմիա, Քիմիա Դասարանական աշխատանք

Քիմիա.Ֆիզիկական մարմին

Ինչ է ֆիզիկական մարմինը

Ֆիզիկական մարմինը ունի ծավալ(v) և զանգված(m)։ Բոլոր ֆիզիկական մարմիններն կազմված են նյութերից։

 

Նյութի սահմանում՝

Նյութը տարածության մեջ որոշակի ծավալ զբաղեցնող, միմյանց հետ փողազդող փոքրագույն մասնիկների համխումբ է։ Փոքրագույն մասնիկներն կարող են լինել ատոմ, մոլեկուլ, իոն։ Իրեն բնորոշ բաղադրությամբ, կառուցվածքով և հատկություններով օշտված։

Այսօրվա դրությամբ մոտավորապես հայտնի է 30.000.000 նյութ։ Նյութերը դասակարգում են ըստ բաղադրության, պարզ և բարդ նյութերի։

Պարզ նյութերը կազմված են միատեսակ քիմիականտարրի ատոմներից։ Պարզ նյութերը մոտավորապես 400 հատ են։ Կան տարրեր, որոնք առաջեցնում են մի քանի պարզ նյութեր, օրինակ՝  թթվածին։

 

Նյութի հատկությունը՝

Նյութի հատկություն է կոչվում այն բնութագրիչները, որոնցով նյութերը նման են իրեն կամ տարբերվում են իրարից։ Տարբերվում են ֆիզիկական, քիմիական և ֆիզիոլիագիական հատկություններով։

Նյութի ֆիզիկական հատկությունը դիտարկում են կամ չափում առանց նոր նյութ ստանալու։

Նյութի քիմիական հատկությունը այլ նյութերի հետ փոխազդելու ունակությունն է, երբ առաջանում են նոր նյութերի ֆիզիկական և քիմիական հատկությունները։

Ջրածնի օքսիդ կամ ջուր, սովորական ջուր-H2O-անօրգանական

Կերակրի աղ-NaCl-օրգանական

Շաքար, սախարոս-C12H22O11-օրգանական

Թթվածին-O2

Բժշկական սպիրտ, էթիկ սպիրտ-C2H5OH-օրգանական

Ջրածին-H2-անօրգանական

Ազոտ-N2-անօրգանական

Խմելու սոդա-NaHCO3-անօրգանական

Քացախաթթու-CH3OOH-օրգանական

Լվացքի սոդա-Na2CO3.10H2O

Рубрика: Քիմիա, Քիմիա Դասարանական աշխատանք

Ջրածին․․․

  1. Ջրածնիընդհանուր բնութագրումը, (1p,0n)1e,
  2. կարգաթիվը-1
  3. դիրքըպարբերական համակարգում,պարբերությունը-1խումբը—-1խումբ,գլխավոր ենթախումբ

             Հարաբերական ատոմային զանգված՝   Ar(H)=1

           Պարզ  նյութի  քիմիական բանաձևը`H2

            Հարաբերական մոլեկուլային զանգված Mr(H2)=2

             ԻզոտոպներըՊրոտիում-1H  , դեյտերիում-                      2D,տրիտիում-3T

          Ատոմի բաղադրությունը և կառուցվածքը—+1)1e

        Վալենտականություն-1օքսիդացման աստիճանը—-                 +1,-1

                      

                    Ջրածնի քիմիական հատկությունները

1.2H2 +O2 =2H2O

2.H2+Cl2=2HCl

 H2+S=H2S

3.2Na0+H20 =2Na+1H-1

Na-1e= Na+1

H20+2e= 2H-1

4.CuO +H2 = Cu +H2O

   սև             կարմիր   

Fe(OH)2=FeO +H2O

Fe2O3 +3H2= 3H2O +2Fe            

HgO +H2= H2O+Hg

S+4O-22+ H2O=H2SO3

Ca->CaO->Ca(OH)2->CaCl2

2Ca +O2=2CaO

CaO +H2O= Ca(OH)2

Ca(OH)2+2HCl= CaCl2+2H2O

PbO+H2= H2O+Pb

Рубрика: Քիմիա, Քիմիա Դասարանական աշխատանք

Ջրածնի ստացումը լաբորատորիայում․․․

Փորձ 1

Ջրածնի ստացումը մետաղների և թթուների փոխազդեցությունից

Անհրաժեշտ սարքեր՝ փորձանոթ, ձագար, ամրակալ, լուցկի

Ցինկի կտորները գցեցինք անոթի մեջ և վրան ավելացրեցինք աղաթթու։ Նկատեցինք գազի անջատում, քանի որ ջրածինը շատ թեթև գազ է, փակեցինք փորձանոթը խցանով։

Zn+HCl=ZnCl+H2↑  տեղակալման ռեակցիա

Փորձ 2

Ջրածնի ստացումը ալկալիական մետաղների և ջրի փոխազդեցությունից

Անհրաժեշտ նյութեր՝ նատրիում, ջուր, աման, լանցետ, պինցետ, ֆիլտրի թուղթ, ֆենոլֆտալեին-հայտանյութ

Հայտանյութերը դրանք օրգանական ներկեր են, որոնք ցույց են տալիս հիմքի կամ թթվի առկայությունը լուծույթում։

Պինցետի միջոցով նատրիումը հանում ենք, ֆիլտրի թղթով չորացնում։ Ջրի մեջ լցնում ենք մի քանի կաթիլ ֆենոֆտալեին։ Նատրիումի կտորը սկսում է անջատել ջրածին և արագ-արագ շարժվել ջրում։

Na+H2O=NaOH+H2↑  տեղակալման ռեակցիա

Կատարվեց հետևյալ ռեակցիան։

Փորձ 3

Ջրածնի փոխազդեցությունը մետաղների օքսիդների հետ

Անհրաժեշտ նյութեր՝ պղնձի օքսիդ, ցինկ, աղաթթու, ամրակալ, փորձանոթներ, գազատար խողովակ, սպիրտայրոց, խցան, ձագար

Մի փարձանոթում ստացանք ջրածին, փակեցինք խցանը, որի մեջ կար գազատար խողովակ։ Մոտեցրեցինք գազատար խողովակը մյուս փորձանոթի մոտ, որի մեջ լցրած էր պղնձի օքսիդը, տակից տաքացրեցինք։ Նկատեցինք ջրի կաթիլներ և կարմիր գույնի պղինձ։

CuO+H2=H2O+Cu  տեղակալման ռեակցիա

Փորձ 4

Ջրածնի այրումը

H2+O2=H2O

Рубрика: Քիմիա, Քիմիա Դասարանական աշխատանք

Գործնական աշխատանք. Թթվածին

Պարտադիր                                                                                                                                               Թթվածնի անձնագրի կազմումը  

 Թթվածնի ընդհանուր բնութագրումը

Քիմիական նշանը——-

 Քիմիական բանաձևը

Հարաբերական ատոմային զանգված՝   Ar——-

Հարաբերական մոլեկուլային զանգված Mr——-

Իզոտոպները—16O,17O,18O

Դիրքը պարբերական համակարգում՝կարգաթիվըպարբերությունըխումբը

Ատոմի բաղադրությունը և կառուցվածքը

Վալենտականությունըօքսիդացման աստիճանը——

Հաշվել  մեկ  ատոմի զանգվածը—-

Թթվածնի ալոտրոպիկ  տարաձեվություններ                                                               

Թթվածնի տարածվածությունը երկրագնդի վրա:

20190208_130554.jpg

Գործնական աշխատանք՝ թթվածնի ստացումը լաբորատորիայում։

Փորձ  1.  Թթվածնի  ստացումը  կալիումի  պերմանգանատի  ջերմային  քայքայումից

Սարքավորումներ`Լաբորատոր  կալան, փորձանոթներ,կոլբ, սպիրտայրոց, լուցկի,մարխ

Ազդանյութեր`կալիումի  պերմանգանատը KMnO4

Փորձանոթի  1/5  մասի  մեջ  լցնում  ենք  կալիումի  պերմանգանատ, փակում  խցանով,որի  մեջ  անց  է կացված  գազատար  խողովակ:Հավաքում  ենք  թթվածինը  երկու  եղանակներով  օդը  դուրս  մղելով:Ի՞նչ ֆիզիկական  հատկությունների  հիման  վրա  է  թթվածնի  հավաքումը:Թթվածնի  առկայությունը  փորձում ենք  առկայծող  մարխի  միջոցով:

            2KMnO4  =  K2MnO4  + MnO+ O2

 

Փորձ 2.Թթվածնի  ստացումը  ջրածնի  պերօոսիդի     

            կատալիտիկ  քայքայումից

              2H2O2    =   2H2O+O2                   katalizator  MnO2

Սարքավորումներ`Լաբորատոր  կալան, կոլբ, սպիրտայրոց, լուցկի,մարխ

Ազդանյութեր`ջրածնի  պերօքսիդ, մանգանի  օքսիդ(IV)

Կոլբի  մեջ  գդալիքի  միջոցով   լցնում  ենք  քիչ  քանակությամբ  մանգանի  օքսիդ(IV)  և բաժանիչ  ձագարի  միջոցով  կաթիլներով  ավելացնում  ենք  ջրածնի  պերօքսիդը: Թթվածնի  առկայությունը  փորձում  ենք  առկայծող  մարխի  միջոցով:

Փորձ3.Թթվածնի փոխազդեցությունը ածխածնի հետ
Թթվածնով սրվակի մեջ իջեցնենք սպիրտայրոցի մեջ տաքացրած ածուխը

C+O2=CO2

Գործնական աշխատանք`Օդի բաղադրության որոշումը

Փորձ 4.Օդի բաղադրության որոշումը
Ջրում դնում ենք թեթև խցանի վրա ամրացրած մոմը:Մոմը այրում ենք և փակում ապակյա խողովակով:

  • Թթվածնի ֆիզիկական և քիմիական  հատկությունները    Թթվածնի կիրառումը

Թթվածինը անհոտ, անգույն, անհամ, գազ է։ Օդից ծանր է։ Շատ վատ է լուծվում ջրում։ 100 ծավալ ջրում 3 ծավալ։ -183 աստիճանում հեղուկանում է, -219 աստիճանում պնդանում է։ Հեղուկ թթվածինը կապույտ է, ձգվում է մագնիսի միջոցով։

Քիմիական հատկությունները

Անհրաժեշտ է շնչառության համար։ նպաստում է այրմանը։ Թթվածնի հետ բոլոր ռեակցիաները կոչվում էին օքսիդացման։ Այն օքսիդացման ռեակցիաները, որոնց ժամանակ անջատվում է լույս և ջերմություն կոչվում են այրման։

  • 0Օքսիդավերականգնմանռեակցիաներ
Рубрика: Քիմիա, Քիմիա Դասարանական աշխատանք

Քիմիական ռեակցիաներ

Քիմիական բանաձևը դա նյութի բաղադրության պայմանական գրառումն է, նշանների և ինդեքսների միջոցով:

Առաջին օրենք՝ Նյութի բաղադրության պահպանման օրենքը:

Անկաղ նյութի գտնվելու վայրից և ստացման եղանակներից նյութերը ունեն հաստատուն բաղադրություն:

Քիմիական հավասարումը դա քիմիական ռեակցիայի պայմանական գրառումն է բանաձևերի և գործակիցների միջոցով:

Երկրորդ օրենք՝

Ելանյութերի ընդհանուր զանգվածը միշտ հավասար է ստացված նյութերի զանգվածին:

Միացման են կոչվում այն ռեակցիաները. որոնց ժամանակ երկու կամ ավելի նյութերից ստացվում է մեկ բարդ նյութ: Միացման ռեակցիա է մագնեզիումի այրումը:

Mg+O2=MgO

Քայքայման են կոչվում այն ռեակցիաները, որոնց ժամանակ մեկ բարդ նյութից ստացվում են մի քանի նյութեր։

Рубрика: Քիմիա, Քիմիա Դասարանական աշխատանք

Դասարանական աշխատանք. Քիմիա

Նյութը  դա տարածության մեջ որոշակի ծավալ զբաղեցնող մասնիկների համախումբ է, խիստ որոշակի բաղադրությամբ, կառուցվածքով, հատկուցյուններով և զարգվածով օշտված: Նյութերն բաժանվում են երկու հիմնական խմբերի` պարզ և բարդ:

Տարրը  դա ատոմի որոշակի տեսակններն են:

Պարզ են կոչվում այն նյութերը, որը կազմված է մեկ տարրի ատոմներից: Պարզ նյութերը բաժանվում են մետաղների և ոչ մետաղների: Մետաղները` բացի սնդիկից պինդ են, ունեն մետաղական փայլ, ունեն ջերմա-էլեկտարհաղորդականուցյուն, պլաստիկ են, արտաքին շերտում ունեն 4-ից քիչ էլեկտրոն, շերտը ավարտելու համար կորցնում են իրենց էլեկտրոններն, առաջացնում են դրական իոններ: Մետաղներն առաջանում են մետաղական կապերով: Ոչ մետաղները` եթե պինդ են փխրուն են, մեծ մասամբ հեղուկ, կամ գազային նյութեր են, չունեն փայլ, չունենք ջերմա-էլակտրահաղորդականություն, պլաստիկ չեն, արտաքին շերտում ունեն 4-ից շատ էլեկտրոն, շերտը ավարտելու համար վերձնում են էլեկտրոններ առաջացնելով բացասական իոններ:

Բարդ են կոչվում այն նյութերը, որոնք կազմված են երկու և ավելի տարրի ատոմներից: Օքսիդներ են կոչվում այն բարդ նյութերն, որոնք կազմված են երկու տարրի ատոմներից, որոնցից մեկն թթվածին է: Օքսիդներում թթվածինը ունի -2 օքսիդացման աստիճան: Բացի ֆտորից, որովհետև ֆտորը դա ամենաէլեկտրոնաբացասական տարրն է, H2O2-ում օքսիդացման աստիճանը -1 է: Ալյումինիումի բանաձևը` Al2O3:

Рубрика: Քիմիա, Քիմիա Դասարանական աշխատանք

Դասարանական աշխատանք. Քիմիա 05.09.2018թ

/Բնութագրել ձեր ընտրած տարրը ըստ հետևյալ սխեմայի  

1քիմիական  տարրի  նշանը Կալիում K

2կարգաթիվը 19միջուկի  լիցքը19,+19

3հարաբերական  ատոմային  զանգվածը 19*1,66*10-27կգ

4)մեկ  ատոմի  զանգվածը (գ)39-1,66*10-27կգ=64, 74*10-26կգ=6,474*10-23կգ

5Դիրքը պարբերական համակարգում«ո՞ր  պարբերության տարր  է,խումբը…,ենթախումբը պարբերություն4-րդ, խումբը` 1-ին, ենթախումբը գլխավոր

6)  Ատոմի  բաղադրությունը՝ (19p, 20n) 19e                                         

 7)էլեկտրոնային  թաղանթի  կառուցվածքը 2/8/8/1

8)ինչպիսի՞ տարր էմետաղ  էթե՞ ոչմետաղ

9Օքսիդացման աստիճանը`ՕԱ 0,+1