Рубрика: Ֆիզիկա, Ֆիզիկա Դասարանական աշխատանք, Լաբարատոր աշխատանքներ

Փորձեր կալիումի պերմանգանատով

Փորձերի համար անհրաժեշտ սարքեր և նյութեր՝
Ամրակալան, փորձանոթ, պեաձև սրվակ, սրվակ, կայլումի պերմանգանատ, ջուր, սպիրտայրոց, լուցկի:
Փորձ 1.
Փորձի ընթացք`
Պեաձև անոթը ամրացրեցինք ամրակալի թաթիկին, նրա մեջ լցրեցինք ջուր, հետո գցեցինք մի քանի կալիումի պերմագանատի բյուրեղիկ: Վառեցինք սպիրտայրոցը, դրեցինք նրա մի անկյունում և նկատեցինք, որ տաք շերտը բարձրացավ վերև, գունավորված սառը շերտերը պտույտի ձևով իջան ներքև:
Եզրակացություն՝
Կոնվեկցիան իրականացվեց տաք և սառը շերտերի տեղափոխմամբ, քանի որ տաք ջուրն ավելի թեթև է, քան սառը, այդ պատճառով տաք շերտը մի սյունով բարձրացավ վերև գունավորված սառը շերտերը իջան ներքև, այդ շրջապտույտը շարունակվեց:

 

 

Փորձ 2.
Փորձի ընացք՝
Փորձանոթի մեջ լցրեցինք ջուր, հետո կալիումի պերմագանատի մի քանի բյուրեղներ, սպիրտայրոցը այրեցինք, դրեցինք ներքևում և շատ պարզ երևում էր, որ գունավորված տաք շերտը՝ քանի որ թեթև էր, լողալով բարձրացավ վերև, իսկ սառը շերտը իջավ ներքը:
Եզրակացություն՝
Կատարվեց կոնվեկցիա:
Փորձ 3.
Փորձի ընացք՝
Սրվակը ամրացրեցինք ամրակալանի թաթիկին, լցրեցինք ջուր, հետո կալիումի պերմագանատի մի քանի բյուրեղներ, սպիրտայրոցը այրեցինք, դրեցինք վերևի շերտի մոտ, և տաքացրեցինք վերևի մասից։ Նկատեցինք, որ կալիումի պերմագանատի բյուրեղները ներքև չիջան, վերևի շերտը տաքացավ, սկսեց եռալ, բայց ներքևի մասը ամբողջությամբ սառը վիճակում էր:
Եզրակացություն՝
Կոնվեկցիա չկատարվեց, քանի որ վերևի շերտը եռում էր, թեթև էր և չիջավ ներքև, քանի որ ներքևի շերտը սառն էր:
Реклама
Рубрика: Ֆիզիկա, Ֆիզիկա Դասարանական աշխատանք, Uncategorized

Ինքնաստուգումի խնդիրների լուծուծ… Ֆիզիկա

116.

V1=15մ/վ

V2=կմ/ժ

համեմատում

V2=72կմ/ժ=72կմ/ժ*1000մ/3600վ=20մ/վ

V1<V2==

 

216.

 

122.

V=850կմ/ժ

t=1 րոպե

S-?

Լուծում`

V=850կմ/ժ=850/

Рубрика: Ֆիզիկա, Ֆիզիկա Դասարանական աշխատանք

Դասարանական աշխատանք ֆիզիկա

Էջ 31. 9 մաս

Մարմնի ծավալի որոշումը

Տարբերակ 1

1. 1

C=a-b/n=800մլ-700մլ/10=10մլ

C1=±c/2=±10/2մլ=±5մլ

4) 10սմ3

1. 2

V=490սմ3±5սմ3

490սմ3-5սմ3<V<490սմ+5սմ3=485սմ3<V<495սմ3

2) 490սմ3

1. 3

V2=800սմ3±5սմ3

4) 800սմ3

1. 4

V=V2-V1=800սմ3-490սմ3=310սմ3=5սմ3

1) 310սմ3

Տարբերակբ 2

2. 1

C=a-b/n=60-50/10=1սմ3

2) 1սմ3

 

Рубрика: Ֆիզիկա, Ֆիզիկա Դասարանական աշխատանք, Uncategorized

Դասարանական աշխատանք ֆիզիկա

Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I>>-ից, էջ 29-ից մինչև էջ 30-ը:

Տարբերակ 1`’

1. 2. 100մլ

2. 2. 2մլ

3. 76մլ

Տարբերակ 2`

1. 3. 250մլ

2. 1. 5մլ

3. 60մլ

Տարբերակ 3`

1. 2. 100մլ

2. 1. 5մլ

3. 1. 60մլ

Տարբերակ 4`

1. 1. 1000մլ

2. 3. 10մլ

3. 3. 940մլ