Рубрика: Ֆիզիկա, Ֆիզիկա Դասարանական աշխատանք, Լաբարատոր աշխատանքներ

Փորձեր կալիումի պերմանգանատով

Փորձերի համար անհրաժեշտ սարքեր և նյութեր՝
Ամրակալան, փորձանոթ, պեաձև սրվակ, սրվակ, կայլումի պերմանգանատ, ջուր, սպիրտայրոց, լուցկի:
Փորձ 1.
Փորձի ընթացք`
Պեաձև անոթը ամրացրեցինք ամրակալի թաթիկին, նրա մեջ լցրեցինք ջուր, հետո գցեցինք մի քանի կալիումի պերմագանատի բյուրեղիկ: Վառեցինք սպիրտայրոցը, դրեցինք նրա մի անկյունում և նկատեցինք, որ տաք շերտը բարձրացավ վերև, գունավորված սառը շերտերը պտույտի ձևով իջան ներքև:
Եզրակացություն՝
Կոնվեկցիան իրականացվեց տաք և սառը շերտերի տեղափոխմամբ, քանի որ տաք ջուրն ավելի թեթև է, քան սառը, այդ պատճառով տաք շերտը մի սյունով բարձրացավ վերև գունավորված սառը շերտերը իջան ներքև, այդ շրջապտույտը շարունակվեց:

 

 

Փորձ 2.
Փորձի ընացք՝
Փորձանոթի մեջ լցրեցինք ջուր, հետո կալիումի պերմագանատի մի քանի բյուրեղներ, սպիրտայրոցը այրեցինք, դրեցինք ներքևում և շատ պարզ երևում էր, որ գունավորված տաք շերտը՝ քանի որ թեթև էր, լողալով բարձրացավ վերև, իսկ սառը շերտը իջավ ներքը:
Եզրակացություն՝
Կատարվեց կոնվեկցիա:
Փորձ 3.
Փորձի ընացք՝
Սրվակը ամրացրեցինք ամրակալանի թաթիկին, լցրեցինք ջուր, հետո կալիումի պերմագանատի մի քանի բյուրեղներ, սպիրտայրոցը այրեցինք, դրեցինք վերևի շերտի մոտ, և տաքացրեցինք վերևի մասից։ Նկատեցինք, որ կալիումի պերմագանատի բյուրեղները ներքև չիջան, վերևի շերտը տաքացավ, սկսեց եռալ, բայց ներքևի մասը ամբողջությամբ սառը վիճակում էր:
Եզրակացություն՝
Կոնվեկցիա չկատարվեց, քանի որ վերևի շերտը եռում էր, թեթև էր և չիջավ ներքև, քանի որ ներքևի շերտը սառն էր:
Реклама
Рубрика: Ֆիզիկա, Լաբարատոր աշխատանքներ

Լաբորատոր աշխատանք

Թելավոր ճոճանակի տատանումների ուսումնասիրումը

Աշխատանքի նպատակը. պարզել թելավոր ճոճանակի տատանումների պարբերության և հաճախության կախումները թելի երկարությունից։

Անհրաժեշտ պարագաներ. անցքով կամ կեռիկով գնդիկ, թել, ամրակալն՝ կցորդիչով և թաթով, վայրկեչափ կամ վայրկենացույց սլաքով ժամացույց, չափերիզ։

Հաշվարկ․

l=25սմ
T=t/N=42։40=1,05վ
v=N/t=40:42=0,9Հց
Рубрика: Ֆիզիկա, Ֆիզիկա Տնային աշխատանք

Մարմնի իմպուլս, Ռեակտիվ շարժում

Սովորել Է. Ղազարյանի դասագրքից էջ34-ից մինչև  էջ41-ը

Կատարել Ղազարյանի դասագրքի էջ41-ի 7-րդ առաջադրանքը

խնդիրների լուծումներ՝

Է. Ղազարյանի դասագրքից՝ էջ.178-իցխնդիրներ30-ից մինչև 47,իսկ էջ179-ից խնդիրներ48,49,50,51

30. m=60տ

F=90կՆ

__________

a-?

a=F/m=90կՆ/60տ=90.000Ն/60.000կգ=1,5մ/վ2

 

31. F=6կՆ

a=2մ/վ2

__________

m-?

m=F/a=6կՆ/2մ/վ2=3տ

 

32. m=200կգ

a=0,2մ/վ2

______________

F-?

F=ma=200կգ0,2մ/վ2=40Ն

 

33. F=2Ն

a=8մ/վ2

_____________

m-?

m=F/a=2Ն/8մ/վ2=0,25կգ

 

34.

 

35.

m=m,   F=F,  a=a,  m=3m,  F=F

a-?

______

a=a/3

 

36.

37.

38.

m1=10կգ

a1=2մ/վ2

m2=5կգ

___________

a2-?

a2=m1a1/m2=10կգ2մ/վ2/5կգ=4մ/վ2

 

40.

F=40Ն

a=8մ/վ2

a2=0,15մ/վ2

___________
F2-?

F2=Fa2/a=40Ն0,15մ/վ2/8մ/վ2=7,5 Ն

 

41.

m=100կգ

a=1,2մ/վ2

F2=50Ն

____________

F-?

F=ma+F=100կգ1,2մ/վ2+50Ն=170Ն

 

42.

m=2տ

v=36կմ/ժ

t=40վ

___________

F-?

F=ma=mv/t=2տ36կմ/ժ/40վ=1800Ն

 

Рубрика: Ֆիզիկա, Ֆիզիկա Տնային աշխատանք

Ազատ անկում, Նյուտոնի երեք օրենքները

Սովորել Է. Ղազարյանի դասագրքից էջ.13-էջ20-ըև էջ23-ից էջ36-ը

Լրացուցիչ առաջադրանք

Լուծել հետևյալ խնդիրները`

1.Որոշել ժամացույցի վայրկենացույցի սլաքի ծայրի շարժման արագությունը,եթե սլաքի երկարությունը 10սմ է:

R=10սմ

T=1ր

1ր=60վ           v=?

v=2πR/T=2*3,14*0,1մ/60վ=0,010մ/վ

2.Շրջանագծով հավասարաչափ շարժվող մարմինը 10վ-ում կատարում է30 պտույտ:Որքան է այն շրջանագծի շարավիղը որով շաժվում է մարմինը,եթե նրա շաժման արագությունը 4,8մ/վ է:

t=10վ

N=30

v=4,8մ/վ           R=?

R=v/2πn=vt/2πN=4,8*10/2*3,14*30մ=0,25մ

3.Ինչոր  համազոր ուժի ազդեցությամբ 100կգ զանգվածով մարմինը շարժվում է  0,3մ/վ2 արագացմամբ: Ինչ արագացմամբ կշարժվի 120կգ զանվածով մարմինն այդ նույն ուժի ազդեցությամբ:

4.Ինչ հաստատուն ուժի ազդեցությամբ դադարի վիճակում գտնվող  0,3կգ զանգվածով մարմինը  5վում կանցնի 25մ ճանապարհ:

m=0,3կգ

a=5վ       F=?

F=ma=0,3կգ5վ=1,5Ն

5.Որքան ժամանակում 5000Ն համազոր ուժի ազդեցությամբ շարժվող  1տ զանգվածով մարմնի արագությունը կաճի   500մ/վից մինչև   2000մ/վ:

 

6.50Ն հաստատուն համազոր ուժի ազդեցությամբ շարժվող  100կգ զանգվածով մարմնի արագությունը 8վում աճեց մինչև 10մ/վ: Գտնել մարմնի արագությունը այդ ժամանակահատվածի սկզբում:

7.Դիտորդից ինչ հեռավորության վրա է հարվածում կայծակը, եթե ամպերի որոտը կայծակը նկատելուց 4վ հետո է հասնում դիտորդին: Ձայնի տարածման արագությունը` 330մ/վ է:

t=4վ

V=330մ/վ       S=?

S= Vt

S=330մ/վ4վ=1320մ

Рубрика: Ֆիզիկա, Ֆիզիկա Տնային աշխատանք

Հավասարաչափ արագացող շարժման արագուցյուն, Ճանապարհը հավասարաչափ արագացող շարժման դեպքում

Տնային առաջադրանք՝

Սովորել՝ Է. Ղազարյանի դասագրքից. էջ 8-ից մինչև 11 էջը։

1. Ինչ է ցույց տալիս արագացումըՈրն է արագացման միավորըևինչպես է այն սահմանվումԳրել բանաձևը:

Արագացումը ցույց է տալիս, թե շարժման արագությունը, որքա՞ն է աճել կամ նվազել որոշակի ժամանակամիջոցում։ Արագացման միավորը՝ մ/վ2-ն է: Բանաձև՝ a=v/t-ն է։

2. Ինչպես են որոշում առանց սկզբնական արագության հավասարաչափ արագացող շարժման արագությունը:

Արագացման բանաձևից կարելի է որոշել հավասարաչափ արագացող շարժման արագությունը դադարի վիճակից շարժումն սկսելուց t ժամանակ անց։

3. Գրեք առանց սկզբնական արագության հավասարաչափ արագացող շաժում կատարող մարմնի անցած ճանապարհի բանաձևը:

v=at